Sisäilmatutkimus

Sisäilmatutkimuksia tehdään, kun halutaan selvittää, aiheutuuko ihmisten oireilu mahdollisesti rakennuksessa olevasta ongelmasta. Sisäilman laatua voidaan tutkia aistinvaraisesti tai erilaisin mittauksin sekä näytteenotoin. Sisäilmatutkimus on hyvä tapa arvioida tarkasti sisäilman laatua työpaikalla tai kotona.

Sisäilmatutkimus sisältää kohdekohtaisen suunnitelman, näytteenotot ilmasta, laboratoriotutkimukset sekä kirjallisen raportin, jossa esitetään selkeästi tehdyt tutkimukset, tutkimustulokset sekä mahdolliset toimenpidesuositukset.

Sisäilmatutkimuksen mittausmenetelminä käytetään Asumisterveysasetuksen (545/2015) ja sen soveltamisohjeiden mukaisia menetelmiä. Sisäilmatutkimuksen tutkimustulokset tulkitaan asunnoissa Asumisterveysasetuksen (545/2015) sekä sen soveltamisohjeiden mukaisesti ja työpaikoilla Työterveyslaitoksen antamien viitearvojen perusteella.

Sisäilmatutkimuksessa voidaan sisäilmasta tutkia mm.

· Mikrobit (homeet, bakteerit ja sädesienibakteerit)

· Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (TVOC)

· Mineraalivillakuidut ja asbesti

· Pölyn koostumus

· Pah – yhdisteet

· Formaldehydi, styreeni, ammoniakki

Sisäilmatutkimukseen voidaan liittää mukaan mm.

· Paine-eromittaukset

· Sisäilman olosuhdemittaukset (t, rh, co²)

· Merkkiainekokeet

· Rakennekosteusmittaukset