Kuntotutkimus on ainoa keino selvittää rakenteiden todellinen kunto ja ongelman laajuus

Kuntotutkimus

Mikrobiongelman laajuus ja vaurioiden sijainti selviää kuntotutkimuksella. Kuntotutkimus on kuntoarvioita, -tarkastuksia ja -katselmuksia tarkempi menetelmä selvittää rakenteiden todellinen kunto ja toimivuus. Tarkemman, rajattuun rakennuksen osaan kohdistuvan kuntotutkimuksen tarkoituksena on varmistua rakennusten kriittisten osien kunnosta. Kuntotutkimus antaa myös tärkeää tietoa korjaussuunnittelua ja oikeiden korjausmenetelmien valintaa varten.

Ennen kosteusvaurioiden kuntotutkimusta on syytä suorittaa piirustusten ja/tai kohdekäynnin perusteella riskirakennekartoitus, missä tutkittavat rakenteet päätetään, ellei tutkimustarve ole jo muuten tullut selville. Kuntotutkimuksissa rakennuksen tai rakenteen tilanne kartoitetaan ja päätetään taloudellisimmat ja järkevimmät tutkimusmenetelmät, jotta vaurion syy ja laajuus voidaan todeta. Kuntotutkimus räätälöidään näin jokaiseen kohteeseen sopivaksi. Koska kosteusvaurioiden kuntotutkimuksiin sisältyy aina kohdekäynti sekä rakenteen avauksia, materiaalinäytteiden ottamista sekä niiden analysointia, jatkotutkimustoimenpiteitä sekä raportointi, on tutkimus luonnollisesti aina myös kalliimpi kuin pelkät tarkastukset tai katselmukset.

Kuntotutkimuksen tekijän tulee täyttää pätevyysvaatimukset eli tekijän tulisi olla sertifioitu Rakennusterveysasiantuntija (RTA) tai Kosteusvaurion kuntotutkija (KVKT) jotta tutkimus saadaan tehtyä luotettavasti ja onnistuneesti. Tekijällä on oltava näytteiden ottamista ja analysointia varten tarvittavat laitteet ja työkalut sekä osaamista tulkita tutkimustuloksia. Lisäksi on tärkeää, että kuntotutkimuksen tekijällä on mahdollisuus tehdä korjauskustannusarvio sekä tarvittaessa korjaustyöselostus eli korjaussuunnittelu. Suomen sisäilmatutkimuksen henkilöstö täyttää kuntotutkimuksen tekemiseen tarvittavat pätevyyskriteerit (RTA, KVKT & KVKS).

Kuntotutkimus Helsinki, Tampere, Turku ja muu Suomi 

Sisäilman mikrobitutkimuksella saadaan selville sisäilman mikrobilajistot ja -määrät, joista voidaan arvioida, onko sisäilman mikrobiologia tavanomainen vai ei. Jos halutaan selvittää mahdollisen vaurion sijainti ja laajuus, tulee rakenteita avata ja ottaa rakenteista materiaalinäytteitä eli tehdä kuntotutkimus.

Mikrobiongelmat (homeet ja bakteerit) voivat aiheuttaa ihmisille:

  • Hengitystieoireita
  • Silmä- ja iho-oireita
  • Yleisoireita (kuten kuume, väsymys, lihas- ja niveloireet, päänsärky)
  • Hengitystieinfektioita (kuten poskiontelo- ja keuhkoputkentulehdukset)
  • Allergiat (kuten astma, allerginen nuha, silmätulehdukset)

Kuntotutkimuksen hinta ja rahoitus

Rahoitus isompaan hankintaan tai yksittäiseen ostokseen suoraan meiltä, pankkiasiakkuudestasi riippumatta. 

Lue hinnoista ja rahoituksesta