Kuntotutkimukset

Kuntotutkimus on kuntoarvioita, -tarkastuksia ja -katselmuksia tarkempi menetelmä selvittää tietyn rakenteen, rakenneosan tai järjestelmän todellinen kunto ja toimivuus.

Tarkemman, rajattuun rakennuksen osaan kohdistuvan kuntotutkimuksen tarkoituksena on varmistua rakennusten kriittisten osien kunnosta. Toisaalta se antaa myös tietoa korjaussuunnittelua ja oikeiden korjausmenetelmien valintaa varten.

Ennen kosteusvaurioiden kuntotutkimusta on syytä suorittaa piirustusten ja kohdekäynnin perusteella riskirakennekartoitus, missä tutkittavat rakenteet päätetään, ellei tutkimustarve ole jo muuten tullut selville.

Kuntotutkimuksissa rakennuksen tai rakenteen tilanne ensin kartoitetaan ja päätetään taloudellisimmat ja järkevimmät tutkimusmenetelmät, jotta vaurion syy ja laajuus voidaan todeta. Kuntotutkimus räätälöidään näin jokaiseen kohteeseen sopivaksi.

Koska kosteusvaurioiden kuntotutkimuksiin sisältyy aina kohdekäynti sekä rakenteen avauksia, materiaalinäytteiden ottamista sekä niiden analysointia, jatkotutkimustoimenpiteitä sekä raportointi, on tutkimus luonnollisesti aina myös selvästi kalliimpi kuin pelkät tarkastukset tai katselmukset.

Kuntotutkimuksen tekijältä vaaditaan vankkaa ammattiosaamista tutkittavalta osa-alueelta. Lisäksi tutkimuksen tekijällä on oltava näytteiden ottamista ja analysointia varten tarvittavat työkalut ja laitteet sekä mahdollisuus analysoida otetut näytteet ja ennen kaikkea tehdä oikeat johtopäätökset tehdyistä analyyseistä.