Pölyn koostumus

Pyyhintäpölynäytteitä otetaan pinnoille laskeutuneen pölyn koostumuksen kvalitatiivista eli laadullista analysointia varten. Pölynäytteestä tunnistettavia hiukkasia ovat mm.

• teolliset mineraalikuidut (vuorivilla, lasivilla, lasikuidut, keraamiset kuidut)
• kiviainespöly
• siitepöly
• rakennusmateriaalipöly
• metallihiukkaset
• asbestikuidut
• homeitiöt (ei lajimääritystä)