Sisäilmatutkimuksen hinta

Sisäilmantutkimuksen hinta vaihtelee keskimäärin 1000 € – 4000 €:n välillä.

Sisäilmatutkimuksen hintaan vaikuttavat tutkittavan kohteen koko sekä se, mitä tutkitaan ja kuinka paljon näytteitä sisäilmasta otetaan. Mitä laajempia ja kattavampia tutkimuksia tehdään, sitä enemmän tutkimus kustantaa. Lisäksi jokainen sisäilmasta otettava näyte tutkitaan Asumisterveysasetuksen ohjeen mukaisesti Finas- akkreditoidussa laboratoriossa.

Meillä jokainen tarjous räätälöidään vastaamaan asiakkaan tarpeita. Tarjouksemme sisältää aina tarkan erittelyn tutkimuksen sisällöstä sekä kokonaishinnan, mikä kattaa näytteenotot, laboratoriokustannukset, matkan sekä selkeän raportin yhteenvetoineen ja suositukset jatkotoimenpiteistä. Asiakkaallemme ei koskaan tule ylimääräisiä niin sanottuja piilokuja tutkimuksesta.

Apua rahoitukseen