Lämpökuvaus asiantuntijatyönä -
Havaitse, Ymmärrä, Korjaa"

Lämpökuvaukset

Käytämme lämpökuvausta apuna sisäilman mikrobiongelmien syiden selvittämiseen ja mikrobilähteiden paikantamiseen, jos sisäilmatutkimuksessa on sisätiloissa havaittu olevan poikkeavia mikrobipitoisuuksia.  Lämpökuvauksella pystytään paikantamaan ulkoilmaa vasten sijaitsevien rakenteiden sisällä olevien mikrobien mahdolliset kulkureitit rakenteista sisäilmaan. Lämpökuvaus on nopea, edullinen ja luotettava keino löytää rakenteiden ilmavuotopaikat ja epäjatkuvuuskohdat sekä kylmäsillat ja samalla selvittää rakenteiden yleinen rakenteellinen tiiviys.

Vuoto- ja vikakohdat selviävät nopeasti rakenteita purkamatta. Kun lämpökameralla otettuja kuvia osataan tulkita rakennusteknisesti oikein, saatuja tietoja voidaan käyttää apuna ongelmapaikkojen kartoituksessa ja siten myös korjaussuunnittelun perustana.

Kuvauksen tulokset voidaan nähdä ja tarvittaessa hyödyntää heti. Lämpökuvaus on rakenteita rikkomaton menetelmä, jonka avulla pystytään arvioimaan kiinteistöjen ja rakenteiden lämpöteknistä toimivuutta, laatua ja kuntoa.

Ammattilaisen toteuttamana lämpökuvaus on tarkka ja puolueeton menetelmä, jonka avulla voidaan määrittää lämpö- ja ilmavuotokohdat. Käytössämme ovat normaalit rakenteiden lämpökuvaamiseen tarkoitetut lämpökamerat, mutta myös yksi todella huippuluokan lämpökamera, millä kuvauksia pystyään suorittamaan muutenkin kuin pakkaskaudella.

Perustapauksessa lämpökuvaus sisältää kiinteistön ulkovaipan sisä- ja ulkopuolisen kuvauksen. Lämpökuvauksen yhteydessä suoritetaan viranomaismääräysten mukaiset tukimittaukset (mm. paine-eromittaus).

Lämpökuvaaja DI Jouna Järviö on Eurofins sertifioitu lämpökuvaaja ja tarvittaessa voi lämpökuvauksen tilata myös erillään sisäilmatutkimuksista.

Kysy lisää: Jouna Järviö 050 557 2233 tai jouna.jarvio@suomensisailmatutkimus.fi