Kokonaisvaltainen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotukimus

Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus

Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus tulee tarpeeseen erityisesti silloin, kun rakennuksessa on koettu oireilua, epäillään kosteusvauriota rakenteissa tai kohteessa on tulossa peruskorjaus.

Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen ensimmäinen vaihe on tarkka tutkimussuunnitelma ja riskikartoitus kohteelta. Tämän jälkeen alkaa varsinainen kenttätyö, mikä sisältää mm. sisäilmasta tehtäviä mittauksia, rakenneavauksia sekä materiaalinäytteidenottoja. Varsinaisen kenttätyön jälkeen asiantuntijamme laatii selkeän ja kattavan raportin kohteen kunnosta, mikä sisältää aina myös suositukset jatkotoimenpiteistä. Mikäli tutkimuksessa ilmenee korjaustarpeita, asiakas saa kauttamme korjauskustannusarvion sekä korjaustyöselostuksen eli korjaussuunnittelun.

Yli kolmenkymmenen vuoden ja tuhansien kohteiden kokemus niin yksityistä kotitalouksista, taloyhtiöistä, yrityksistä, hotelleista ja kouluista sekä päiväkodeista takaavat asiakkaillemme onnistuneen ja luotettavan tutkimustyön koko prosessin ajan. Meillä kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen suorittaa aina pätevöitynyt ammattilainen eli sertifoitu Rakennusterveysasiantuntija (RTA) ja/tai Kosteusvaurion kuntotutkija (KVKT). Lisäksi henkilöstöltämme löytyy pätevyydet korjaustyöselostuksen eli korjaussuunnittelun tekemiseen (KVKS).

Rakennuksen kosteus- ja sisäilmateknistä kuntotutkimusta käsitellään laajasti Ympäristöministeriön vuonna 2016 julkaisemassa ympäristöoppaassa. Opas antaa käytännön ohjeita rakennusalan ammattilaisille kosteus- ja homevaurioituneiden tai muuten sisäilmaongelmaisten rakennusten kuntotutkimusten suunnittelusta, tekemisestä ja tutkimustulosten analysoinnista ja raportoinnista. Oppaassa kuvataan tärkeimmät sisäilman laatua heikentävät tekijät ja niiden tutkimusmenetelmät. Suoritamme tutkimukset aina tapauskohtaisesti sekä ympäristöoppaan ohjeita noudattaen.