Kosteus- ja sisäilmatekniset kuntotutkimukset

Kosteusvauriot ovat yleisiä sisäilmaongelmien aiheuttajia, mutta sisäilmaongelmia aiheuttavat myös muut, kosteudesta riippumattomat tekijät. Tästä syystä sisäilmaongelman ratkaisu edellyttää tyypillisesti hyvää kokonaisuuden hallintaa, jossa otetaan huomioon paitsi erilaisten kemiallisten ja mikrobiologisten altisteiden mahdollisuus, myös tilojen käyttöön, fysikaalisiin olosuhteisiin ja ilmanvaihtoon liittyvät tekijät.

Rakennuksen kosteus- ja sisäilmateknistä kuntotutkimusta käsitellään laajasti Ympäristöministeriön vuonna 2016 julkaisemassa ympäristöoppaassa.

Opas antaa käytännön ohjeita rakennusalan ammattilaisille kosteus- ja homevaurioituneiden tai muuten sisäilmaongelmaisten rakennusten kuntotutkimusten suunnittelusta, tekemisestä ja tutkimustulosten analysoinnista ja raportoinnista. Oppaassa kuvataan tärkeimmät sisäilman laatua heikentävät tekijät ja niiden tutkimusmenetelmät.

Pyrimme suorittamaan tutkimukset mahdollisimman laajasti ja hyvin tämän oppaan ohjeita noudattaen ja tapauskohtaisesti soveltaen.