UKK - usein kysytyt kysymykset

Suomen Sisäilmantutkimus tarjoaa laajan valikoiman sisäilmatutkimuksia, jotka kattavat kaikki kodin ja työympäristön ilmakehän osa-alueet. Heillä on kokemusta mm. kosteusvaurioiden, home- ja mikrobiongelmien, pölyallergioiden ja kemikaalien aiheuttamien sisäilmaongelmien tutkimisesta.

Sisäilmatutkimusta kannattaa harkita, jos sinulla on epäilyksiä sisäilman laadusta tai jos sinulla tai perheenjäsenilläsi on oireita, jotka voivat liittyä sisäilmaongelmiin. Oireita voivat olla mm. hengitystieoireet, väsymys, päänsärky, allergiset oireet ja iho-oireet.

Sisäilmatutkimuksen hinta riippuu tutkimuksen laajuudesta ja kohteen koosta. Ota yhteyttä ja kerromme kustannukset.

Sisäilmatutkimuksen kesto vaihtelee kohteen koosta ja tutkimuksen laajuudesta riippuen. Pienemmän asunnon tutkimus voi kestää muutaman tunnin, kun taas isomman rakennuksen tutkimus voi viedä useita päiviä.
Tutkimustulosten valmistuttua saat raportin, jossa on yksityiskohtaiset tiedot tutkimuksen löydöksistä ja suositukset jatkotoimenpiteistä. Suomen Sisäilmantutkimus voi auttaa sinua myös korjausten suunnittelussa ja valvonnassa.

Kyllä, Suomen Sisäilmantutkimus tarjoaa myös kuntotutkimuksia. Kuntotutkimuksessa arvioidaan rakennuksen kuntoa ja mahdollisia vaurioita.

Kuntotutkimuksessa tarkastetaan mm. rakennuksen rakenteita, eristeitä, vesi- ja viemärijärjestelmiä sekä lämmitysjärjestelmää. Tutkimuksessa pyritään löytämään mahdollisia vaurioita, jotka voivat vaikuttaa rakennuksen käyttöturvallisuuteen tai sisäilman laatuun.

Kuntotutkimuksen hinta riippuu tutkimuksen laajuudesta ja kohteen koosta. Ota yhteyttä ja kerromme kustannukset.

Kuntotutkimuksen kesto vaihtelee kohteen koosta ja tutkimuksen laajuudesta riippuen. Pienemmän asunnon tutkimus voi kestää muutaman tunnin, kun taas isomman rakennuksen tutkimus voi viedä useita päiviä.

Kyllä, Suomen Sisäilmantutkimus voi auttaa sinua korjausten suunnittelussa ja valvonnassa. Heillä on kokemusta monenlaisista korjaushankkeista ja he voivat varmistaa, että korjaukset tehdään asianmukaisesti ja tehokkaasti.
Suomen Sisäilmantutkimus tarjoaa taloyhtiöille laajan valikoiman sisäilmatutkimus- ja kuntotutkimuspalveluita. Heillä on myös kokemusta taloyhtiöiden sisäilmaongelmien hallinnasta ja he voivat auttaa sinua kaikissa vaiheissa ongelman ratkaisussa.
Sisäilmatutkimuksen aloittamiseksi taloyhtiössäsi voit ottaa yhteyttä Suomen Sisäilmantutkimukseen ja pyytää tarjouksen. He auttavat sinua suunnittelemaan tutkimuksen ja valitsemaan sopivat tutkimusmenetelmät.
Kyllä, Suomen Sisäilmantutkimus voi auttaa teitä tiedottamaan asukkaille tutkimustuloksista. Heillä on kokemusta selkeän ja ymmärrettävän tiedottamisen suunnittelusta ja toteutuksesta. He voivat myös auttaa teitä vastaamaan asukkaiden kysymyksiin ja huoliin.
Kyllä, Suomen Sisäilmantutkimus tekee yhteistyötä useiden isännöintiyritysten kanssa. Heillä on hyvät yhteydet eri alan asiantuntijoihin, mikä mahdollistaa tehokkaan ja sujuvan yhteistyön taloyhtiöiden ja isännöintiyritysten välillä.
Jos taloyhtiössä on useita ongelmakohteita, Suomen Sisäilmantutkimus voi auttaa teitä laatimaan priorisointisuunnitelman. He voivat myös auttaa teitä löytämään sopivat ratkaisut kullekin ongelmakohteelle.
Kyllä, Suomen Sisäilmantutkimus voi auttaa teitä löytämään sopivat korjausyritykset. Heillä on laaja verkosto luotettavia ja kokeneita korjausyrityksiä, joista voitte valita.
Kyllä, Suomen Sisäilmantutkimus voi auttaa teitä löytämään sopivia rahoitusratkaisuja korjauksille. Heillä on tietoa erilaisista rahoitusvaihtoehdoista, kuten avustuksista ja lainoista.
Jos asukkaat eivät ole tyytyväisiä tutkimustuloksiin tai korjauksiin, Suomen Sisäilmantutkimus voi auttaa teitä selvittämään asiaa ja löytämään ratkaisuja. Heillä on kokemusta neuvotteluista ja konfliktinhallinnasta.
Kyllä, Suomen Sisäilmantutkimus voi auttaa teitä ehkäisemään tulevia sisäilmaongelmia. Heillä on laaja-alaista tietoa sisäilman laadun hallinnasta ja he voivat antaa teille neuvoja ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä.

Suomen Sisäilmatutkimus Oy tarjoaa yrityksille laajan valikoiman sisäilmatutkimus- ja korjauspalveluita. Yrityksille tarjotaan erityisesti seuraavia palveluita:

 • Sisäilmatutkimukset: Tutkitaan sisäilman laatua työpaikoilla, toimistoissa ja teollisuuden eri aloilla.

 • Kuntotutkimukset: Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja kuntotutkimukset.

 • Korjaussuunnittelu ja -valvonta: Kosteusvaurioiden korjausten suunnittelu ja valvonta.

 • Ilmanvaihto ja ilmanpuhdistus: Sisäilman laadun parantamiseen tarkoitettujen järjestelmien suunnittelu ja asennus.

Lisäksi Suomen Sisäilmatutkimus Oy tarjoaa yrityksille apua rahoituksen hankkimisessa. Yritys on erikoistunut palvelemaan yrityksiä ja sillä on vahva kokemus yhteistyöstä yritysten kanssa. Asiakkaat ovat kiittäneet yritystä asiantuntemuksesta, luotettavuudesta ja yhteistyökyvystä.

Sisäilmaongelmat voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan monin tavoin. Ne voivat aiheuttaa työntekijöille sairastumisia ja poissaoloja, mikä voi johtaa tuottavuuden laskuun ja kustannusten nousuun. Sisäilmaongelmat voivat myös vaikuttaa työntekijöiden viihtyvyyteen ja motivaatioon. Ne voivat myös vahingoittaa yrityksen mainetta ja asiakastyytyväisyyttä.
Jos epäilette sisäilmaongelmia työpaikallanne, on tärkeää ryhtyä toimiin nopeasti. Ensimmäinen askel on ottaa yhteyttä asiantuntijaan, joka voi tehdä sisäilmatutkimuksen ja selvittää, onko sisäilmassa ongelmia. Jos sisäilmassa todetaan ongelmia, on tärkeää ryhtyä korjaustoimiin.
Kyllä, voimme auttaa teitä suojaamaan työntekijöidenne terveyttä. Tarjoamme laajan valikoiman sisäilmatutkimuspalveluita, joiden avulla voitte tunnistaa ja korjata mahdolliset sisäilmaongelmat. Teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa löytääksemme heidän tarpeisiinsa parhaiten sopivat ratkaisut.

Sisäilman laatua työpaikalla voidaan parantaa monin tavoin. Tärkeimpiä toimenpiteitä ovat:

 • Hyvä ilmanvaihto: Varmista, että työpaikalla on riittävä ilmanvaihto. Tämä tarkoittaa, että raikasta ilmaa tulee sisään ja likaista ilmaa poistuu ulos.

 • Kosteuden hallinta: Pidä kosteustaso työpaikalla alhaisena. Tämä auttaa estämään homeen ja mikrobien kasvua.

 • Puhtaus: Puhdista työpaikka säännöllisesti. Tämä auttaa poistamaan pölyä ja likaa, jotka voivat heikentää sisäilman laatua.

 • Tupakoinnin kieltäminen: Tupakointi on yksi merkittävimmistä sisäilman laadun heikentäjistä. Varmista, että tupakointi on kielletty työpaikalla.

Jos työntekijät oireilevat sisäilmaongelmien vuoksi, on tärkeää ottaa heihin yhteyttä ja selvittää, mitkä ovat oireiden syyt. Jos oireet johtuvat sisäilmaongelmista, on tärkeää ryhtyä toimiin sisäilman laadun parantamiseksi.
Kyllä, voimme auttaa teitä välttämään oikeudellisia riskejä. Olemme perehtyneet sisäilmaongelmiin liittyvään lainsäädäntöön ja voimme antaa teille neuvoja siitä, miten voitte välttää oikeudellisia riskejä. Voimme myös auttaa teitä laatimaan tarvittavat asiakirjat, kuten sisäilmaongelmatilanteeseen liittyvät raportit ja sopimukset.
Kyllä, tarjoamme apua työterveyshuollon kanssa yhteistyöhön. Teemme yhteistyötä työterveyshuollon kanssa ja voimme antaa heille tietoa sisäilmatutkimuksista ja korjauksista. Voimme myös auttaa työterveyshuoltoa seuraamaan työntekijöiden terveyttä ja ehkäisemään sisäilmaongelmista aiheutuvia sairauksia.
Jos ette ole tyytyväisiä tutkimustuloksiimme tai korjauksiimme, voitte ottaa meihin yhteyttä ja keskustella asiasta. Teemme parhaamme löytääksemme ratkaisun, joka tyydyttää teidät. Voitte myös tehdä valituksen viranomaisille, jos olette edelleen tyytymättömiä.
Kyllä, voimme auttaa teitä kehittämään ennaltaehkäiseviä toimia sisäilmaongelmien välttämiseksi. Tarjoamme ennaltaehkäiseviä sisäilmatutkimuksia, joiden avulla voitte tunnistaa mahdolliset riskit ja ryhtyä toimiin niiden ehkäisemiseksi. Voimme myös antaa teille neuvoja siitä, miten voitte ylläpitää hyvää sisäilman laatua työpaikalla.

Suomen Sisäilmatutkimus Oy tarjoaa kunnille laajan valikoiman sisäilmatutkimus- ja korjauspalveluita. Kunnille tarjotaan erityisesti seuraavia palveluita:

 • Sisäilmatutkimukset: Tutkitaan sisäilman laatua kunnallisissa rakennuksissa, kuten kouluissa, päiväkodeissa, vanhainkodeissa ja toimistoissa.

 • Kuntotutkimukset: Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja kuntotutkimukset kunnallisissa rakennuksissa.

 • Korjaussuunnittelu ja -valvonta: Kosteusvaurioiden korjausten suunnittelu ja valvonta kunnallisissa rakennuksissa.

 • Ilmanvaihto ja ilmanpuhdistus: Sisäilman laadun parantamiseen tarkoitettujen järjestelmien suunnittelu ja asennus kunnallisissa rakennuksissa.

 • Sisäilma-asioiden hallintaan liittyvät ohjeet ja käytännöt: Autamme kuntia kehittämään sisäilma-asioiden hallintaan liittyviä ohjeita ja käytäntöjä.

 • Tiedotus: Autamme kuntia tiedottamaan kuntalaisille sisäilmaongelmista ja niiden ehkäisystä.

 • Yhteistyö koulujen, päiväkotien ja muiden julkisten tilojen omistajien kanssa: Teemme yhteistyötä koulujen, päiväkotien ja muiden julkisten tilojen omistajien kanssa sisäilmaongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi.

 • Kiistojen ratkaisu: Autamme kuntia ratkaisemaan sisäilmaongelmien aiheuttamia kiistoja kuntalaisten ja kiinteistönomistajien välillä.

 • Taloudellinen neuvonta: Autamme kuntia löytämään ratkaisuja sisäilmaongelmien aiheuttamiin taloudellisiin haasteisiin.

Lisäksi Suomen Sisäilmatutkimus Oy tarjoaa kunnille apua rahoituksen hankkimisessa. Yritys on erikoistunut palvelemaan kuntia ja sillä on vahva kokemus yhteistyöstä kuntien kanssa. Asiakkaat ovat kiittäneet yritystä asiantuntemuksesta, luotettavuudesta ja yhteistyökyvystä.

Sisäilmaongelmat voivat vaikuttaa kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin monin tavoin. Ne voivat aiheuttaa allergioita, hengitystieinfektioita, astmaa ja muita hengityselinten sairauksia. Sisäilmaongelmat voivat myös vaikuttaa ihmisten mielialaan ja keskittymiskykyyn. Pahimmillaan ne voivat johtaa vakaviin sairauksiin ja jopa kuolemaan.

Kunta voi tehdä paljon sisäilmaongelmien ehkäisemiseksi. Tärkeimpiä toimenpiteitä ovat:

 • Ennaltaehkäisevät sisäilmatutkimukset: Tehdään säännöllisiä sisäilmatutkimuksia kunnallisissa rakennuksissa.

 • Kosteusvaurioiden ehkäisy: Varmistaa, että kunnalliset rakennukset ovat kuivia ja hyvin tuuletettuja.

 • Ylläpito ja kunnossapito: Pidetään kunnalliset rakennukset hyvässä kunnossa ja tehdään tarvittavat korjaukset nopeasti.

 • Tiedotus: Tiedotetaan kuntalaisille sisäilmaongelmista ja niiden ehkäisystä.

Kyllä, voimme auttaa teitä kehittämään sisäilma-asioiden hallintaan liittyviä ohjeita ja käytäntöjä. Tarjoamme asiantuntemusta ja apua kaikissa sisäilma-asioiden hallintaan liittyvissä kysymyksissä.

Kyllä, voimme auttaa teitä tiedottamaan kuntalaisille sisäilmaongelmista ja niiden ehkäisystä. Tarjoamme erilaisia tiedotuspalveluita, kuten:

 • Tiedotusmateriaalit: Laadimme teille sisäilmaongelmia koskevia tiedotusmateriaaleja, kuten verkkosivuja, esitteitä ja broshyyreja.

 • Luentoja ja koulutuksia: Järjestämme luentoja ja koulutuksia kuntalaisille sisäilmaongelmista ja niiden ehkäisystä.

 • Viestintäkampanjat: Autamme teitä suunnittelemaan ja toteuttamaan viestintäkampanjoita sisäilmaongelmista ja niiden ehkäisystä.

Kyllä, tarjoamme apua yhteistyöhön koulujen, päiväkotien ja muiden julkisten tilojen omistajien kanssa. Teemme yhteistyötä koulujen, päiväkotien ja muiden julkisten tilojen omistajien kanssa sisäilmaongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi. Voimme auttaa teitä:

 • Sisäilmatutkimusten suunnittelussa ja toteutuksessa

 • Korjaussuunnitelmien laatimisessa

 • Tiedottamisessa kuntalaisille

 • Kiistojen ratkaisemisessa

Jos sisäilmaongelmat aiheuttavat kiistaa kuntalaisten ja kiinteistönomistajien välillä, voimme auttaa teitä ratkaisemaan kiistan. Tarjoamme asiantuntijaneuvontaa ja apua kiistan ratkaisemiseksi sovinnollisesti. Voimme myös auttaa teitä oikeudellisissa asioissa.
Kyllä, voimme auttaa teitä löytämään ratkaisuja sisäilmaongelmien aiheuttamiin taloudellisiin haasteisiin. Tarjoamme asiantuntijaneuvontaa ja apua taloudellisten haasteiden ratkaisemiseksi. Voimme myös auttaa teitä etsimään rahoitusta sisäilmaongelmien korjaamiseen.
Jos ette ole tyytyväisiä tutkimustuloksiimme tai korjauksiimme, voitte ottaa meihin yhteyttä ja keskustella asiasta. Teemme parhaamme löytääksemme ratkaisun, joka tyydyttää teidät. Voitte myös tehdä valituksen viranomaisille, jos olette edelleen tyytymättömiä.

Kysy meidän AI-botilta.
Aina valmis vastaamaan!

Lähetä oma kysymyksesi, niin
vastaamme sinulle mahdollisimman pian!