Kategoriat
Uncategorized

VOC-yhdisteet: Näkymätön uhka terveydellemme – Mitä sinun olisi hyvä tietää?

Mitä VOC-yhdisteet ovat?

VOC-yhdisteet (engl. Volatile Organic Compounds) ovat kaasumaisia aineita, jotka haihtuvat helposti ilmaan huoneenlämmössä. Ne ovat haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ja näitä kaasuja meillä on sisäilmassa satoja, ja pitoisuudet ovat yleensä alhaisia.

Ne voivat olla peräisin luonnollisista lähteistä tai ihmisen toiminnasta, kuten rakennus- ja sisustusmateriaaleista, liuottimista, huonekalujen materiaaleista, maaleista, lakasta, puhdistusaineista, ilmanraikastimista, savukkeiden savusta ja pakokaasuista. VOC-yhdisteitä löytyy myös sisätiloista, ja ne voivat kertyä ilmaan erityisesti huonosti tuuletetuissa tiloissa.

Mikä tekee VOC-yhdisteistä vaarallisia?

VOC-yhdisteet voivat olla terveydelle vaarallisia, ja niiden pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa monenlaisia terveysongelmia. Lyhytaikainen altistuminen voi aiheuttaa oireita kuten päänsärkyä, huimausta, väsymystä, silmien, nenän ja kurkun ärsytystä sekä allergisia reaktioita. Oireet aiheuttavat esimerkiksi viihtyvyyden ja työtehon laskua sekä sairauspoissaoloja. Pitkäaikainen tai toistuva altistuminen voi lisätä riskiä vakavampiin terveysongelmiin, kuten hengitystieoireisiin, sydän- ja verisuonitauteihin, maksan ja munuaisten vaurioihin sekä jopa syöpään.

Miten voit välttää VOC-yhdisteitä?

Yleisimmät VOC-yhdisteet 2-etyyli-1-heksanoli ja TXIB, joita esiintyy herkästi muovimattojen reaktioissa betonilattian kanssa. On tärkeää rajoittaa altistumista näille yhdisteille poistamalla vanhat muovimatot sekä liimat lattioista, myös esimerkiksi laminaatin alta.

VOC-päästöjä voit vähentää myös välttämällä VOC-päästöjä sisältävien tuotteiden käyttöä sisätiloissa ja valitsemalla matala-VOC tai VOC-vapaat tuotteet aina kun se on mahdollista.

Vähennä kemikaalien käyttöä kotona ja valitse ympäristöystävällisiä puhdistusaineita, jotka eivät sisällä haitallisia kemikaaleja. Pyri myös välttämään tuoksuja.

Ota huomioon uusien kalusteiden ja elektroniikan vapauttamat VOC-päästöt. Anna uusien tuotteiden tuulettua hyvin ennen käyttöä. Pidä sisätilat puhtaina. Säännöllinen pölyjen pyyhintä ja imurointi pitää huolen, että pölyhiukkasiin mahdollisesti sitoutuneet VOC-yhdisteet eivät kuormita sisäilmaa.

Jos käytät ilmanpuhdistimia, niin varmista että niissä on laadukas HEPA-suodatin, tai aktiivihiilisuodatin. Myös pölynimurin on hyvä olla varustettuna HEPA-suodattimella.

Tupakansavu sisältää monia VOC-yhdisteitä. Pidä huolta, ettei sisätiloissa ja näiden välittömässä läheisyydessä tupakoida.

Vähentämällä VOC-yhdisteiden määrää ympäristössäsi voit parantaa merkittävästi sisäilman laatua ja vähentää terveysriskejä.

Miten VOC-yhdisteitö voidaan tutkia?

VOC-yhdisteitä voidaan mitata ilmasta- ja materiaaleista tehtävin mittauksin. VOC- yhdisteille on määritelty Asumisterveysasetuksessa toimenpiderajat sekä Työterveyslaitos on määritellyt niille selkeät viitearvot. On siis määritelty kuinka paljon huoneilmassa saa olla erilaisia VOC-kaasuja.

VOC-yhdisteiden luotettava mittaus ja tulosten tulkinta, vaatii asiantuntijan tarkastusta sekä näytteiden tutkituttamista laboratoriossa.