Kategoriat
Uncategorized

Kloorianisolit

Kloorianisolien tutkimukset ovat huomattavasti lisääntyneet, etenkin kesämökeillä.

Kloorianisoliyhdisteet voivat aiheuttaa hajuhaittaa, jotka usein rinnastetaan ”homeen” tai ”mummonmökin” hajuun. Koska kloorianisolien hajukynnykset voivat olla hyvin matalat, osa ihmisistä haistaa ne jo pienissä pitoisuuksissa.

Kloorianisoleja muodistuu kloorifenoleista kosteuden ja mikrobitoiminnan seurauksena. Kloorifenoleita käytettiin pääosin 1930- 1980-luvuilla estämään puun lahoamista, sinistymistä ja homeen muodostumista. Sitä löytyy erityisesti kantavista lattiarakenteista, seinien alaohjauspuista, kattorakenteista sekä purueristeistä.
Yleisimmät kloorianisoliyhdisteet ovat 2,4,6-triklooriansioli, 2,3,4,6-
tetrakloorianisoli ja pentakloorianisoli.

On kuitenkin hyvä tiedostaa, että nykytiedon valossa kloorianisolit pieninä pitoisuuksina eivät nykytiedon valossa aiheuta terveyshaittoja. Aiheesta tarvitaan kuitenkin lisää tutkimustietoa. Tällä hetkellä ei kloorianisoleille ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja, mikä tekee tilanteen käsittelystä entistäkin haastavampaa.

Kloorianisolin tutkiminen

Kloorianisolinäyte kerätään ilmasta pumpulla Tenax-adsorbenttiputken avulla. Pumppu imee tietyn määrän ilmaa Tenax-putken läpi, jolloin kloorianisolit adsorboituvat sorbenttiin. Kerätty näyte lähetetään laboratorioon tutkittavaksi. Näytteenotto kestää n. 1,5 tuntia.

Kategoriat
Uncategorized

VOC-yhdisteet: Näkymätön uhka terveydellemme – Mitä sinun olisi hyvä tietää?

Mitä VOC-yhdisteet ovat?

VOC-yhdisteet (engl. Volatile Organic Compounds) ovat kaasumaisia aineita, jotka haihtuvat helposti ilmaan huoneenlämmössä. Ne ovat haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ja näitä kaasuja meillä on sisäilmassa satoja, ja pitoisuudet ovat yleensä alhaisia.

Ne voivat olla peräisin luonnollisista lähteistä tai ihmisen toiminnasta, kuten rakennus- ja sisustusmateriaaleista, liuottimista, huonekalujen materiaaleista, maaleista, lakasta, puhdistusaineista, ilmanraikastimista, savukkeiden savusta ja pakokaasuista. VOC-yhdisteitä löytyy myös sisätiloista, ja ne voivat kertyä ilmaan erityisesti huonosti tuuletetuissa tiloissa.

Mikä tekee VOC-yhdisteistä vaarallisia?

VOC-yhdisteet voivat olla terveydelle vaarallisia, ja niiden pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa monenlaisia terveysongelmia. Lyhytaikainen altistuminen voi aiheuttaa oireita kuten päänsärkyä, huimausta, väsymystä, silmien, nenän ja kurkun ärsytystä sekä allergisia reaktioita. Oireet aiheuttavat esimerkiksi viihtyvyyden ja työtehon laskua sekä sairauspoissaoloja. Pitkäaikainen tai toistuva altistuminen voi lisätä riskiä vakavampiin terveysongelmiin, kuten hengitystieoireisiin, sydän- ja verisuonitauteihin, maksan ja munuaisten vaurioihin sekä jopa syöpään.

Miten voit välttää VOC-yhdisteitä?

Yleisimmät VOC-yhdisteet 2-etyyli-1-heksanoli ja TXIB, joita esiintyy herkästi muovimattojen reaktioissa betonilattian kanssa. On tärkeää rajoittaa altistumista näille yhdisteille poistamalla vanhat muovimatot sekä liimat lattioista, myös esimerkiksi laminaatin alta.

VOC-päästöjä voit vähentää myös välttämällä VOC-päästöjä sisältävien tuotteiden käyttöä sisätiloissa ja valitsemalla matala-VOC tai VOC-vapaat tuotteet aina kun se on mahdollista.

Vähennä kemikaalien käyttöä kotona ja valitse ympäristöystävällisiä puhdistusaineita, jotka eivät sisällä haitallisia kemikaaleja. Pyri myös välttämään tuoksuja.

Ota huomioon uusien kalusteiden ja elektroniikan vapauttamat VOC-päästöt. Anna uusien tuotteiden tuulettua hyvin ennen käyttöä. Pidä sisätilat puhtaina. Säännöllinen pölyjen pyyhintä ja imurointi pitää huolen, että pölyhiukkasiin mahdollisesti sitoutuneet VOC-yhdisteet eivät kuormita sisäilmaa.

Jos käytät ilmanpuhdistimia, niin varmista että niissä on laadukas HEPA-suodatin, tai aktiivihiilisuodatin. Myös pölynimurin on hyvä olla varustettuna HEPA-suodattimella.

Tupakansavu sisältää monia VOC-yhdisteitä. Pidä huolta, ettei sisätiloissa ja näiden välittömässä läheisyydessä tupakoida.

Vähentämällä VOC-yhdisteiden määrää ympäristössäsi voit parantaa merkittävästi sisäilman laatua ja vähentää terveysriskejä.

Miten VOC-yhdisteitö voidaan tutkia?

VOC-yhdisteitä voidaan mitata ilmasta- ja materiaaleista tehtävin mittauksin. VOC- yhdisteille on määritelty Asumisterveysasetuksessa toimenpiderajat sekä Työterveyslaitos on määritellyt niille selkeät viitearvot. On siis määritelty kuinka paljon huoneilmassa saa olla erilaisia VOC-kaasuja.

VOC-yhdisteiden luotettava mittaus ja tulosten tulkinta, vaatii asiantuntijan tarkastusta sekä näytteiden tutkituttamista laboratoriossa.

Kategoriat
Uncategorized

Sisäilmatutkimus vs. Kuntotutkimus. Mitä eroa näillä on?

Sisäilman laatu ja rakennusten kunto ovat keskeisiä tekijöitä ihmisten terveydelle ja viihtyvyydelle.
Kun on aika arvioida rakennuksen kuntoa tai selvittää mahdollisia sisäilmaan liittyviä ongelmia, saatat törmätä termeihin ”sisäilmatutkimus” ja ”kuntotutkimus”. Mutta mitä eroa näillä kahdella tutkimuksella oikeastaan on?

Sisäilmatutkimus

 1. Tarkoitus: Sisäilmatutkimus keskittyy nimensä mukaisesti rakennuksen sisäilman laadun selvittämiseen. Se antaa tärkeää tietoa sisäilman laadusta asunnoissa, työpaikoilla sekä kouluissa ja päiväkodeissa. Tavoitteena on selvittää haitallisten tekijöiden, kuten homeiden ja bakteerien sekä erilaisten kemiallisten yhdisteiden ja päästöjen esiintymistä sisäilmassa.
 2. Menetelmät: Sisäilmatutkimuksessa käytetään erilaisia mittalaitteita/keräimiä, millä sisäilmaa kerätään erityyppisille alustoille. Kerätyt näytteet lähetetään aina laboratorioon tutkittavaksi.
 3. Tulos: Sisäilmatutkimuksen tulokset antavat tietoa siitä, onko rakennuksessa sisäilmaongelmia ja mitä jatkotoimenpiteitä niiden selvittämiseksi tarvitaan. Sisäilmaongelmien syyt johtuvat usein ilmanvaihdon ongelmista, rakenteiden virheistä tai haitallisista rakennusmateriaaleista.

Kuntotutkimus

 1. Tarkoitus: Kuntotutkimus eli rakennetutkimus keskittyy kartoittamaan rakennuksen teknistä kuntoa ja mahdollisia rakenteellisia vaurioita tai puutteita. Kuntotutkimuksella selvitetään mikrobiongelman laajuus ja vaurioiden sijainti. Kosteusvauriokohteiden korjaussuunnittelu vaatii aina kattavan kuntotutkimuksen pohjalle.
 2. Menetelmät: Kuntotutkimuksessa tutustutaan ensin rakennuksen piirustuksiin ja/tai muihin olemassa oleviin raportteihin. Tämän jälkeen tehdään suunnitelma kunto- eli rakennetutkimuksesta.
  Kohdekäynnillä Rakennusterveysasiantuntija -ja/tai Kosteusvaurionkuntotutkija, tutkii rakenteiden todellisen kunnon ja toteutuksen, ottaa rakenneavauskohdista materiaalinäytteitä, mittaa kosteutta rakenteissa- ja selvittää ilmayhteyden rakenteista sisäilmaan.
 3. Tulos: Materiaalinäytteet lähetetään laboratorioon tutkittaviksi. Kohteella tehtyjen silmämääräisten havaintojen, mittaustulosten sekä laboratoriovastausten perusteella asiakkaalle kirjoitetaan kattava raportti rakennuksen kunnosta. Tämän raportin perusteella on helppo tehdä myös korjauskustannusarvio sekä korjaussuunnittelu
  asiakkaalle.

Yhteenveto:

Sisäilmatutkimus on rakenteita rikkomaton menetelmä, kun taas kuntotutkimuksessa avataan ja tutkitaan rakenteita. Sisäilmatutkimus- ja kuntotutkimus tukee toisiaan, ja tutkimukset on mahdollista myös yhdistää samalla kertaa tehtäviksi.

Huomioithan, että kuntotutkimus voidaan tehdä ainoastaan kiinteistön omistajan, kuten taloyhtiön luvalla, kun taas sisäilmatutkimuksen voi asukas tilata itse.

Kuntotutkimus on sisäilmatutkimusta kalliimpi, mutta myös luotettavampi tutkimus rakennuksen kunnon selvittämiseksi.

Lisäksi esimerkiksi kiinteistökauppariita tilanteessa on kuntotutkimus yleensä ainoa keino todentaa rakennuksen todellinen kunto vastapuolelle.

Kategoriat
Uncategorized

Myrkkykoulut

Vuosittain noin 800 000 suomalaista altistuu homeille ja kosteusvaurioille. Näistä yksi neljännes on altistumisia kouluissa- ja oppilaitoksissa. Perusopetuslaki takaa jokaiselle terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön, mutta miten on asian laita?

Viime vuosien aikana keskusteluissa on noussut esiin terveellinen oppimisympäristö ja sen merkityslasten ja nuorten kehitykselle. On valitettavaa, että useissa päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa ilmanvaihto-ongelmat ja huono rakentaminen aiheuttavat edelleen merkittäviä terveysriskejä. Koulut ja päiväkodit eivät toki ole ainoita rakennuksia, joissa ongelmat ovat arkipäivää, mutta tässä blogissa keskitymme niihin.

Huono ilmanlaatu johtaa paitsi fyysiseen sairasteluun, myös mielenterveysongelmiin.

Suomessa on raportoitu useita tapauksia, joissa varhaiskasvatuksen ja koulujen tilojen huono ilmanlaatu on aiheuttanut terveysongelmia niin opiskelijoille, kuin myös henkilökunnalle. Huono suunnittelu, rakentaminen, huolto ja ilmanvaihdon tekninen toimivuus johtaa sisäilman epäpuhtauksien, kuten homeitiöiden kertymiseen ja levittäytymiseen ympäri kiinteistöjä.
Myrkkyuhka on siis todellinen ja ongelmista kärsii arviolta 200 000 opiskelijaa.

Huonosta sisäilmasta oireilu on merkittävän laajaa. Voimakas sisäilmasta oireilu voi pahimmillaan pakottaa lapsen eristyksiin ikätovereistaan, sillä lapset ja nuoret ovat joissain tapauksissa joutuneet siirtymään kotiopetukseen. Perheet ovat joutuneet selvittelemään lapsen mahdollisuuksia, ja käymään melkoisia taisteluita siitä, että etäopetus tai muut erityisjärjestelyt koulussa onnistuisivat.

Nämä lasten ja perheiden taistelut ovat vaikuttaneet lasten ja nuorten opiskelumenestykseen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Paineita on lisännyt se fakta, ettei kertomuksia olla otettu vakavasti, tai ne katsottiin psykiatriseksi oireiluksi.

On uskomatonta, ettei meillä Suomessa vielä tänäkään päivänä haluta välttämättä tunnustaa, saati tunnistaa tätä merkittävää ongelmaa. Perheille myötätunnon ja tuen tarjoaminen olisi ensiarvoisen tärkeää!

Kunnilla tai rakennusten omistajilla on velvollisuus huolehtia hyvästä sisäilmasta. Valviran velvollisuus on vastata olosuhdevalvonnasta. Ratkaisujen löytäminen edellyttää monialaista yhteistyötä. Päiväkotien, koulujen ja opistojen tulee panostaa asianmukaiseen ilmanvaihtojärjestelmään ja sen säännölliseen huoltoon. Tämän lisäksi on tärkeää tehdä säännöllisiä sisäilmatutkimuksia (linkki palveluun) ja toimia aktiivisesti havaittujen ongelmien korjaamiseksi.

Vanhempien ja opettajien aktiivinen osallistuminen ja ongelmien tiedostaminen ovat tärkeässä roolissa siinä, että ongelmiin voidaan lähteä hakemaan ratkaisuja. Monessa kunnassa haastaviin tilanteisiin on tartuttu yhteistyöllä ja saatu negatiivinen kehä pysähtymään.

Näissä tiloissa toimivat henkilöt ansaitsevat terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön ja työpaikan. On meidän kaikkien vastuulla, että nämä sisäilmaongelmat otetaan vakavasti ja niihin puututaan tehokkaasti. Investoimalla terveelliseen oppimisympäristöön investoimme tulevaisuuteen.

Terve sisäilma on jokaisen lapsen oikeus. (Mannerheimin lastensuojeluliitto)

Kategoriat
Uncategorized

Miten home vaikuttaa terveyteen?

Olet varmasti vieraillut tai asioinut tiloissa, joissa olet aistinut outoa hajua. Haju voi olla sellainen kellarimainen ”mummolanhaju” ja tilan ilma on raskasta ja seisahtunutta, ilmaa on jopa vaikea hengittää.

Entä oletko joskus huomannut tilojen seinillä tai katoissa outoja täpliä?

Nämä voivat olla merkkejä homeesta, joka ei ainoastaan vahingoita tiloja vaan se on myös todella haitallista ihmisen ja eläimien terveydelle.

Homeitiöt ovat mikroskooppisen pieniä, mutta niiden haittavaikutukset terveydelle voivat olla valtavia. Näitä vaikutuksia ovat allergiat, hengitysvaikeudet, päänsärky, väsymys, huimaus, iho-oireet, silmien ärsytys, nuha, kuume ja jopa krooniset sairaudet, kuten astma voivat johtua pitkäaikaisesta altistumisesta homeelle.

Home on siis terveysriski, joka usein vaanii piilossa ja usein me ihmiset emme edes tiedosta, että terveysoireet johtuvat homeesta.

Meillä suomessa arvioidaan, että joka kolmannessa tai neljännessä omakoti- ja rivitalossa on terveyttä vaarantavia kosteus- tai homevaurioita. Home on selkeästi alle 2000-luvun rakennusten ongelma, johtuen sen ajan rakennustavasta.

Homeongelma on siis valtava ja homeesta aiheutuvia oireita voidaan pitää jopa kansantautina. Homeen läsnäolo voi aiheuttaa jopa mielenterveyteen, aiheuttaen stressiä ja ahdistusta. Tämän lisäksi kodin vallitseva homeongelma laskee asunnon arvoa ja johtaa usein arvokkaisiin korjaustöihin.

Homeen tunnistaminen on vaikeaa, sillä se voi kasvaa paikoissa, joita emme näe, eli seinä- ja kattopintojen sisällä, tai ilmanvaihtokanavissa.

Onneksi on olemassa keinoja aluksi tunnistaa, sitten tutkia, ja lopuksi korjata homeongelmat. Ensimmäinen askel on epäily mahdollisesta ongelmasta, eli outo haju, näkyvät täplät pinnoilla, tai kosteusvauriot. Jos epäilet homeongelmaa, on syytä olla yhteydessä asiantuntijaan.

Suomen Sisäilmatutkimus Oy:n asiantuntijat räätälöivät juuri teidän tarpeisiisi vastaavat tutkimukset, laskee korjauskustannusarviot, laatii korjaussuunnitelman sekä valvoo korjausrakentamista.

Kiinteistön hyvällä ilmanvaihdolla, säännöllisellä tuulettamisella, ilmankosteutta alentavien laitteiden käytöllä ja vuototarkastuksilla, sekä korjaamisella voit itse estää homeen muodostumista.

Jos epäilet homeongelmaa, niin toimi heti.

Kategoriat
Uncategorized

Ilmanvaihdon merkitys tilan toimivuuden ja turvallisuuden kannalta

Aina kun astumme rakennukseen, emme ehkä tule ajatelleeksi, miten tärkeää roolia ilmanvaihto näyttelee tilan toimivuudessa ja asukkaiden turvallisuudessa. Tämä blogikirjoitus syventyy ilmanvaihdon merkitykseen ja siihen, miksi sen ymmärtäminen on olennaista rakennusten suunnittelussa ja ylläpidossa.

Ilmanvaihdolla huolehditaan siitä, että talossa on hyvä ja puhdas sisäilma. Talosta poistetaan epäpuhdasta ilmaa ja tilalle tuodaan raitista ilmaa. Ilmanvaihdon säätö ja tasapainotus on ehdottaman tärkeää ja Ilmanvaihdon suunnittelu tulee tehdä aina huolella.

Asunnon tulee olla lievästi alipaineinen, jotta haitallinen kosteus pääsee poistumaan rakenteista. Ylipaineisissa asunnoissa kostea sisäilma siirtyy talon rakenteisiin ja tiivistyy siellä talvella vedeksi, kun taas kovin alipaineisissa asunnoissa rakenteista imetään epäpuhtauksia sisäilmaan. Lisäksi rakenteiden läpi menevä hallitsematon vuotoilmavirta lisää turhaan energiankulutusta. Tänä päivänä energiatehokkaat talot pyritään rakentamaan mahdollisimman ilmatiiviiksi.

Ilmanvaihtojärjestelmä voi olla toteutettu eri tavoin.

Lähes kaikissa vanhemmissa rakennuksissa on käytössä painovoimainen ilmanvaihto. Painovoimaisen ilmanvaihdon haasteena on usein puutteellinen korvausilman saanti, jolloin korvausilmaa ilmetään hallitsemattomasti rakenteista ja epäpuhtaudet pääsevät kulkeutumaan sisäilmaan. Ilmanvaihtoa voi parantaa korvausilmaventtiileitä lisäämällä.

Vuosina 1960-1990 koneellinen poistoilmanvaihto yleistyi painovoimaisen ilmanvaihdon rinnalla. Ilmanvaihdon haasteena on usein puutteellinen korvausilman saanti. Tällöin rakenteiden liittymien tiiviyteen ei kiinnitetty huomiota ja tämän ikäisissä rakennuksissa ilmavuodot lattian ja ulkoseinien liittymissä ovat yleisiä. 1990-luvulta nykypäivään on ilmanvaihtojärjestelmänä koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Tämä tarkoittaa, että ilmaa siirretään koneellisesti ilmanvaihtokanavia pitkin rakennuksesta sisään sekä ulos. Koneellisen ilmanvaihtokanavan säätäminen oikein sekä huolto, ovat ehdottoman tärkeitä toimivan ilmanvaihdon kannalta. Ilmanvaihdon nuohous tulisi suorittaa kymmenen vuoden välein.

Laadukas ilmanvaihtojärjestelmä on tehokas, äänetön, välttää vetoa, vaivaton huoltaa ja säätää sekä ennen kaikkea, se ei aiheuta haittaa viihtyvyydelle tai terveydelle.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ilmanvaihdon onnistumiseen vaikuttavat tekijät ulottuvat rakentamisen eri vaiheisiin ja vaativat huolellista suunnittelua, toteutusta sekä järjestelmän asianmukaista käyttöä ja ylläpitoa. Tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa varmistaa terveellisen ja energiatehokkaan sisäilman tiloissa. Yhteistyökumppanimme Baumedi Solutions toimittaa räätälöidyt ratkaisut yhteisöjen, teollisuuden sekä julkisten tilojen sisäilman hajujen ja epäpuhtauksien hallintaan.

Kategoriat
Uncategorized

Terveellinen työpaikka: Puhdas sisäilma lisää työtehoa ja vähentää sairauspoissaoloja

Moni etsii terveellistä työpaikkaa, ja puhdas sisäilma on yksi tärkeä tekijä työntekijöiden hyvinvoinnissa. Usein sisäilmaepäily herää, kun erilaisia oireita ilmaantuu työpäivän aikana ja oireet vähenevät poissa ollessa työpaikalta.

Työpaikoilla sisäilmaongelmia aiheuttavat useat eri tekijät, kuten erilaiset päästölähteet, pöly, mineraalivillakuidut, mikrobit tai huono ilmanvaihto.

Toimi näin, kun epäilet sisäilmaongelmaa työpaikallasi:

 1. Ota asia esiin työterveyslääkärin vastaanotolla: Ilmoita epäilystäsi työterveyslääkärille, joka voi antaa neuvoja ja ohjeistusta.
 2. Ilmoita epäilystä työnantajalle: Työnantajalle tulee ilmoittaa mahdollisesta sisäilmaongelmasta, jotta asia voidaan ottaa vakavasti ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.
 3. Selvittely asiantuntijan kanssa: Tutkimukset asiantuntijan kanssa auttavat selvittämään mahdollista ongelmaa ja sen aiheuttajaa. Tarvittaessa työpaikalla voidaan perustaa sisäilmaryhmä, joka koordinoi selvitystyötä.
 4. Korjaustoimenpiteet ja väistötilat: Kun kiinteistön kunto on selvitetty ja mahdolliset korjaustoimenpiteet suunniteltu, työntekijöille tulisi tarjota väistötiloja, kunnes sisäilmaongelma on korjattu.

Puhdas sisäilma on tärkeä osa terveellistä työympäristöä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä sisäilmaongelmista työpaikallasi, ota rohkeasti yhteyttä meihin. Autamme mielellämme!

Kategoriat
Uncategorized

Miten toimia, kun epäilet sisäilmaongelmia taloyhtiössäsi?

Asuessaan taloyhtiössä osakkaat vastaavat asunnon sisäosista, kuten sisäpinnoista, kun taas taloyhtiö vastaa rakenteista. Jos kuitenkin epäilet sisäilma- tai kosteusongelmia asunnossasi, on tärkeää toimia nopeasti.

Alla on muutamia ohjeita, miten toimia tällaisessa tilanteessa:

 1. Ota yhteyttä isännöitsijään: Ilmoita isännöitsijälle mahdollisimman pian, mikäli epäilet sisäilma- tai kosteusongelmia asunnossasi. Isännöitsijä on vastuussa taloyhtiön hallinnoinnista ja järjestää tarvittavat toimenpiteet.
 2. Asioiden selvittäminen: Isännöitsijä tilaa pätevän asiantuntijan kartoittamaan tilanteen ja teettää tarvittavat tutkimukset. Tällaiset tutkimukset voivat sisältää sisäilmamittauksia, rakenneavauksia ja näytteenottoja.
 3. Tutkimukset: Osakas saa itse teettää sisäilmasta tehtäviä tutkimuksia, mutta laajemmat kuntotutkimukset ovat aina taloyhtiön vastuulla.
 4. Korjaustoimenpiteet: Kun tutkimukset on tehty ja ongelma selvitetty, laaditaan taloyhtiölle korjaussuunnitelma ja ryhdytään tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin. On tärkeää, että korjaukset tehdään asianmukaisesti ja mahdollisimman nopeasti, jotta sisäilmaongelmat eivät pahene.
 5. Ulkoapäin tuleva asiantuntija: Tutkimuksissa on aina syytä olla mukana Asumisterveysasetuksen (545/2015) mukainen ulkopuolinen asiantuntija, joka on Sertifioitu Rakennusterveysasiantuntija (RTA).

Jos epäilet sisäilmaongelmia taloyhtiössäsi, ota rohkeasti yhteyttä meihin. Autamme mielellämme ja varmistamme, että tilanteeseen puututaan asianmukaisesti.

Kategoriat
Uncategorized

Huonon sisäilman vaikutus lemmikeille – Tunnista ja suojele

Lemmikkieläimet sairastuvat ja oireilevat sisäilman epäpuhtauksille aivan kuten me ihmiset. Usein ihmiset ja lemmikkieläimet oireilevat pitkään, ennen kuin oireiluun syyksi aletaan epäilemään sisäilmaa. Siinä missä me ihmiset poistumme kotoa töihin, kauppaan tai harrastuksiin, lemmikkieläimemme viettävät suurimman osan ajasta kotona. On ehdottoman tärkeää, ettei lemmikkisi joudu altistumaan sisäilman epäpuhtauksille.

Erityisesti, jos koirasi tai kissasi kärsii epämääräisistä, jatkuvista terveysongelmista, kuten kutina, ihottuma tai toistuvat silmä- ja korvatulehdukset, voi syy löytyä yllättäen kotisi sisäilmaongelmista.

Tunnista Oireet: Koirillasi ja kissoillasi voi olla samankaltaisia reaktioita kuin ihmisilläkin altistuessaan homeille ja bakteereille. Ihottumat, kutiseva ja hilseilevä iho, sekä silmä- ja korvatulehdukset ovat yleisiä oireita. Joissain tapauksissa voi ilmetä myös yskää.

Sisäilman epäpuhtauksien yleisyys: Sisäilman epäpuhtauksia ovat yleisimmin mikrobit, kuten homeet ja bakteerit, materiaalipäästöt sekä liiallinen pöly sisäilmassa. Nämä voivat vaikuttaa lemmikkisi terveyteen vakavasti, ja siksi on tärkeää reagoida oireisiin ajoissa.

Toimi Ajoissa: Jos lemmikkisi oireilee poikkeuksellisen paljon, mutta syytä ei tunnu löytyvän, on syytä selvittää viipymättä sisäilman laatua sisäilmatutkimuksella ja tarvittaessa tutkia myös rakenteiden kuntoa.

Suojelukeinot:

 1. Ilmanvaihdon Parantaminen: Varmista, että kotisi ilmanvaihto toimii asianmukaisesti ja että ilma vaihtuu riittävästi. Tarvittaessa lisää korvausilmaventtiileitä.
 2. Säännöllinen Siivous: Pidä kotisi puhtaana ja vähennä pölyä säännöllisellä siivouksella.
 3. Sisäilman tutkiminen: Sisäilman tutkimista ei kannata pitkittää, vaan ongelmaa on syytä lähteä selvittämään heti.

Yhteenveto: Huono sisäilma ei ole vain ihmisten terveysongelma. Lemmikit ovat alttiita samoille riskeille, ja niiden hyvinvointi voi olla kytköksissä kotisi ilman laatuun. Tunnista oireet ajoissa ja ryhdy toimiin parantaaksesi sisäilmaa sekä suojellaksesi lemmikkisi terveyttä. Koirat ja kissat reagoivat herkästi sisäilman epäpuhtauksille, kuten homeille ja bakteereille.

Muista, että ammattilaisen apu voi olla tarpeen, jos epäilet sisäilman olevan syynä lemmikkisi terveysongelmiin. Suojele lemmikkiäsi niin, että se voi nauttia terveellisestä ja turvallisesta ympäristöstä, joka tukee sen hyvinvointia.

Kategoriat
Uncategorized

Hinnan muodostuminen ja miksi laatu kannattaa

Asiakkaalle on usein vaikeaa ymmärtää mistä tutkimuksen hinta muodostuu ja mihin hinta perustuu.

Sisäilma- ja kuntotutkimuksissa hinta voi vaihdella merkittävästi eikä usein tiedetä mitä kaikkea hinta pitää sisällään. Tässä blogissa tutkimme, miten hinta muodostuu projekteissamme ja miksi laadukkaasta tutkimuksesta kannattaa pulittaa?

Sisäilmaongelmat ja rakenteelliset vauriot voivat aiheuttaa merkittäviä terveysriskejä ja taloudellisia haittoja. Mitä aikaisemmin tutkimuksiin ryhdytään, sitä nopeammin ongelmaan ja korjaamiseen päästään käsiksi.

Ensimmäinen tekijä, joka vaikuttaa hintaan on tutkimuksen kohde ja tutkimuksen laajuus. Sisäilmaongelmien selvittäminen voi olla usein edullisempaa verrattuna laajempaan kuntotutkimukseen, jossa selvitetään tarkemmin rakenteellisia vaurioita ja kosteusongelmia.
Hintaan vaikuttaa myös käytetyt tutkimusmenetelmät, tutkittavien näytteiden määrä, tutkittavien tilojen koko, laboratoriotyö.
Asiakkaalle toimitettava, selkeä ja kattava tutkimusraportti on tärkeä ja sen valmistelu niin, että se on selkeästi ymmärrettävä, vie aikaa. On fiksua maksaa asiantuntijan pätevyydestä ja kokemuksesta.

Vaikka hintavertailu eri palvelutarjoajien välillä houkuttaa, niin on hyvä huomioida, että laadukas tutkimus on avain ongelman selvittämiseen. On tärkeää, että sama toimija pystyy tutkimustyön lisäksi toimittamaan tarvittaessa korjauskustannusarvion- ja korjaussuunnittelun asiakkaalle. Pätevä ja ammattitaitoinen toimija on asiakkaan tukena koko tutkimusprosessin ajan aina korjaustyön suunnitteluun -ja valvontaan saakka.

Hinnoitteluesimerkki – mitä sisäilmatutkimus maksaa?

Yksityiskoti, Otetaan kaksi mikrobi-ilmanäytettä. Talviaikaan sisäilman mikrobitutkimus maksaa noin 1.100-1.300 €. Hintaan sisältyy näytteenotot, laboratoriokustannukset, matkat sekä raportti yhteenvetoineen ja jatkotoimenpide suositukset.

Toimitilassa, jossa näytteitä otetaan useampia (voc,pah,pöly) hinta vaihtelee 1500 – 4000 €.

Hinnoitteluesimerkki – mitä kuntotutkimus maksaa?

Kuntotutkimuksissa hinnat ovat korkeammat, koska työmäärä on suurempi ja tutkimukset ovat laajempia.

Yksityiskoti, tehdään n. 4-6 rakenneavausta, ja rakenteista otetaan n. 6-10 materiaalinäytettä, maksaa 3.000-4000 €. Kuntotutkimuksen suorittaa aina sertifioitu Rakennusterveysasiantuntija RT ja/ tai Kosteusvaurion kuntotutkija KVKT.
Avatuista rakenteista mitataan paikallisesti betoni/tiilirakenteiden kosteus pintakosteudenosoittimella ja puurakenteiden kosteus puun kosteusmittarilla.
Asumisterveysasetuksen mukainen ilmanyhteys tutkituista rakenteista sisäilmaan tarkastetaan merkkiaineella tai -savulla, mikäli asia ei rakenneavauksista täysin selviä.

Hintaan sisältyy sisältyy näytteenotot, laboratoriokustannukset, matkat sekä raportti yhteenvetoineen ja jatkotoimenpide suositukset.