Ilmanvaihto ja ilmanpuhdistus

Ilmanvaihdolla huolehditaan siitä, että talossa on hyvä ja puhdas sisäilma. Talosta poistetaan epäpuhdasta ilmaa ja tilalle tuodaan raitista ilmaa. Ilmanvaihdon suunnittelu täytyy ehdottomasti tehdä aina huolella.

Siksi ilmanvaihdon säätö ja tasapainotus on ehdottaman tärkeää. Ylipaineisissa asunnoissa kostea sisäilma siirtyy talon rakenteisiin ja tiivistyy siellä talvella vedeksi, kun taas kovin alipaineisissa asunnoissa rakenteista imetään epäpuhtauksia sisäilmaan.

Energiatehokas talo pyritään rakentamaan mahdollisimman ilmatiiviiksi. Rakenteiden läpi menevä hallitsematon vuotoilmavirta lisää turhaan energiankulutusta. Tiiviissä talossa riittävästä ilmanvaihdosta huolehditaan koneellisesti.

Laadukkaalla sisäilmalla on merkittävä vaikutus viihtyvyyteen, hyvinvointiin, työtehoon ja terveyteen.

Puhdas sisäilma on tuoksultaan neutraalia sekä lämpötilaltaan ja ilmankosteudeltaan miellyttävää.

Yhteistyökumppanimme Baumedi Solutions toimittaa räätälöidyt ratkaisut yhteisöjen, teollisuuden sekä julkisten tilojen sisäilman hajujen ja epäpuhtauksien hallintaan.