Blogi

Ilmanvaihdon merkitys tilan toimivuuden ja turvallisuuden kannalta

Ilmanvaihdon merkitys

Aina kun astumme rakennukseen, emme ehkä tule ajatelleeksi, miten tärkeää roolia ilmanvaihto näyttelee tilan toimivuudessa ja asukkaiden turvallisuudessa. Tämä blogikirjoitus syventyy ilmanvaihdon merkitykseen ja siihen, miksi sen ymmärtäminen on olennaista rakennusten suunnittelussa ja ylläpidossa.

Ilmanvaihdolla huolehditaan siitä, että talossa on hyvä ja puhdas sisäilma. Talosta poistetaan epäpuhdasta ilmaa ja tilalle tuodaan raitista ilmaa. Ilmanvaihdon säätö ja tasapainotus on ehdottaman tärkeää ja Ilmanvaihdon suunnittelu tulee tehdä aina huolella.

Asunnon tulee olla lievästi alipaineinen, jotta haitallinen kosteus pääsee poistumaan rakenteista. Ylipaineisissa asunnoissa kostea sisäilma siirtyy talon rakenteisiin ja tiivistyy siellä talvella vedeksi, kun taas kovin alipaineisissa asunnoissa rakenteista imetään epäpuhtauksia sisäilmaan. Lisäksi rakenteiden läpi menevä hallitsematon vuotoilmavirta lisää turhaan energiankulutusta. Tänä päivänä energiatehokkaat talot pyritään rakentamaan mahdollisimman ilmatiiviiksi.

Ilmanvaihtojärjestelmä voi olla toteutettu eri tavoin.

Lähes kaikissa vanhemmissa rakennuksissa on käytössä painovoimainen ilmanvaihto. Painovoimaisen ilmanvaihdon haasteena on usein puutteellinen korvausilman saanti, jolloin korvausilmaa ilmetään hallitsemattomasti rakenteista ja epäpuhtaudet pääsevät kulkeutumaan sisäilmaan. Ilmanvaihtoa voi parantaa korvausilmaventtiileitä lisäämällä.

Vuosina 1960-1990 koneellinen poistoilmanvaihto yleistyi painovoimaisen ilmanvaihdon rinnalla. Ilmanvaihdon haasteena on usein puutteellinen korvausilman saanti. Tällöin rakenteiden liittymien tiiviyteen ei kiinnitetty huomiota ja tämän ikäisissä rakennuksissa ilmavuodot lattian ja ulkoseinien liittymissä ovat yleisiä. 1990-luvulta nykypäivään on ilmanvaihtojärjestelmänä koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Tämä tarkoittaa, että ilmaa siirretään koneellisesti ilmanvaihtokanavia pitkin rakennuksesta sisään sekä ulos. Koneellisen ilmanvaihtokanavan säätäminen oikein sekä huolto, ovat ehdottoman tärkeitä toimivan ilmanvaihdon kannalta. Ilmanvaihdon nuohous tulisi suorittaa kymmenen vuoden välein.

Laadukas ilmanvaihtojärjestelmä on tehokas, äänetön, välttää vetoa, vaivaton huoltaa ja säätää sekä ennen kaikkea, se ei aiheuta haittaa viihtyvyydelle tai terveydelle.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ilmanvaihdon onnistumiseen vaikuttavat tekijät ulottuvat rakentamisen eri vaiheisiin ja vaativat huolellista suunnittelua, toteutusta sekä järjestelmän asianmukaista käyttöä ja ylläpitoa. Tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa varmistaa terveellisen ja energiatehokkaan sisäilman tiloissa. Yhteistyökumppanimme Baumedi Solutions toimittaa räätälöidyt ratkaisut yhteisöjen, teollisuuden sekä julkisten tilojen sisäilman hajujen ja epäpuhtauksien hallintaan.

Jaa tätä:

Ota yhteyttä Suomen Sisäilmatutkimus Oy:n asiantuntijoihin alla olevasta painikkeesta!