Kategoriat
Uncategorized

Myrkkykoulut

Vuosittain noin 800 000 suomalaista altistuu homeille ja kosteusvaurioille. Näistä yksi neljännes on altistumisia kouluissa- ja oppilaitoksissa. Perusopetuslaki takaa jokaiselle terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön, mutta miten on asian laita?

Viime vuosien aikana keskusteluissa on noussut esiin terveellinen oppimisympäristö ja sen merkityslasten ja nuorten kehitykselle. On valitettavaa, että useissa päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa ilmanvaihto-ongelmat ja huono rakentaminen aiheuttavat edelleen merkittäviä terveysriskejä. Koulut ja päiväkodit eivät toki ole ainoita rakennuksia, joissa ongelmat ovat arkipäivää, mutta tässä blogissa keskitymme niihin.

Huono ilmanlaatu johtaa paitsi fyysiseen sairasteluun, myös mielenterveysongelmiin.

Suomessa on raportoitu useita tapauksia, joissa varhaiskasvatuksen ja koulujen tilojen huono ilmanlaatu on aiheuttanut terveysongelmia niin opiskelijoille, kuin myös henkilökunnalle. Huono suunnittelu, rakentaminen, huolto ja ilmanvaihdon tekninen toimivuus johtaa sisäilman epäpuhtauksien, kuten homeitiöiden kertymiseen ja levittäytymiseen ympäri kiinteistöjä.
Myrkkyuhka on siis todellinen ja ongelmista kärsii arviolta 200 000 opiskelijaa.

Huonosta sisäilmasta oireilu on merkittävän laajaa. Voimakas sisäilmasta oireilu voi pahimmillaan pakottaa lapsen eristyksiin ikätovereistaan, sillä lapset ja nuoret ovat joissain tapauksissa joutuneet siirtymään kotiopetukseen. Perheet ovat joutuneet selvittelemään lapsen mahdollisuuksia, ja käymään melkoisia taisteluita siitä, että etäopetus tai muut erityisjärjestelyt koulussa onnistuisivat.

Nämä lasten ja perheiden taistelut ovat vaikuttaneet lasten ja nuorten opiskelumenestykseen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Paineita on lisännyt se fakta, ettei kertomuksia olla otettu vakavasti, tai ne katsottiin psykiatriseksi oireiluksi.

On uskomatonta, ettei meillä Suomessa vielä tänäkään päivänä haluta välttämättä tunnustaa, saati tunnistaa tätä merkittävää ongelmaa. Perheille myötätunnon ja tuen tarjoaminen olisi ensiarvoisen tärkeää!

Kunnilla tai rakennusten omistajilla on velvollisuus huolehtia hyvästä sisäilmasta. Valviran velvollisuus on vastata olosuhdevalvonnasta. Ratkaisujen löytäminen edellyttää monialaista yhteistyötä. Päiväkotien, koulujen ja opistojen tulee panostaa asianmukaiseen ilmanvaihtojärjestelmään ja sen säännölliseen huoltoon. Tämän lisäksi on tärkeää tehdä säännöllisiä sisäilmatutkimuksia (linkki palveluun) ja toimia aktiivisesti havaittujen ongelmien korjaamiseksi.

Vanhempien ja opettajien aktiivinen osallistuminen ja ongelmien tiedostaminen ovat tärkeässä roolissa siinä, että ongelmiin voidaan lähteä hakemaan ratkaisuja. Monessa kunnassa haastaviin tilanteisiin on tartuttu yhteistyöllä ja saatu negatiivinen kehä pysähtymään.

Näissä tiloissa toimivat henkilöt ansaitsevat terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön ja työpaikan. On meidän kaikkien vastuulla, että nämä sisäilmaongelmat otetaan vakavasti ja niihin puututaan tehokkaasti. Investoimalla terveelliseen oppimisympäristöön investoimme tulevaisuuteen.

Terve sisäilma on jokaisen lapsen oikeus. (Mannerheimin lastensuojeluliitto)