Blogi

Kiinteistön virhe asuntokaupassa

Kiinteistön virhe asuntokaupassa
MIKÄ ON KIINTEISTÖN VIRHE?

 1. Kaupan kohde ei vastaa sovittua
  • myyjä ei ole tehnyt sovittua korjausta
 1. Valintavirhe
  • rakennukselta tai sen osalta puuttuu rakennuslupa
 1. Tiedonantovirhe
  • Myyjä on jättänyt kertomatta jotakin tai antanut virheellisen /harhaanjohtavan tiedon tai jättänyt oikaisematta ostajan virheellisen käsityksen JA että virheen voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.
  • myyjä ei ole kertonut tietämistään vaurioista, myyjä tehnyt remonttia väärin tai pinta-alavirhe.
 1. Salainen virhe (laatuvirhe)
  • Selvästi yleisin laatuvirheperuste
  • On aina ikävä yllätys ostajalle ja myyjälle
  • Kiinteistö poikkeaa salaisen virheen vuoksi laadultaan merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan kauppahinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen perustellusti edellyttää.

ESIMERKKEJÄ SALAISESTA VIRHEESTÄ

 • Piilevät kosteus-, home- tai laho- vauriot, mitkä paljastuvat usein, kun ostaja oireilee ja sisäilmaongelmaa tutkitaan sisäilmatutkimuksella tai rakenteita avaamalla.
 • Vauriot liittyvät usein ns. riskirakenteisiin (esim. valesokkeli, kantava väliseinä, sisäpuolelta lämmöneristetty maanvastainen seinä)

MIKÄ EI OLE KIINTEISTÖN VIRHE?

 • Kaikki viat ja vauriot eivät aina ole laatuvirheitä.
 • Ennen kauppaa tiedossa olleet viat (esim. kuntotarkastuksessa todetut) eivät ole virheitä.
 • Vanhan talon ostajan on varauduttava yllättäviinkin korjaustarpeisiin.
 • Salaisen virheen on oltava kokonaisuutena arvioiden merkittävä, huomioiden mm. virheen korjauskustannukset, tiedossa olleet korjaustarpeet, rakennuksen ikä, terveyshaitta, kauppahinta ja annetut tiedot.

MITÄ VIRHEESTÄ SEURAA?

 1. Hinnanalennus
  • Yleisin virheen seuraus
  • Lähtökohta virheen korjauskustannukset, joista vähennettävä korjauksesta aiheutuva tasonparannus.
 1. Kaupan purku
  • Vain jos virhe on olennainen
  • Kynnys korkea: laaja korjaustarve, suuret korjauskustannukset verrattuna siihen, mihin on voinut varautua, terveyshaitta yms.
 1. Vahingonkorvaus
  • Jos myyjä on menetellyt tuottamuksellisesti.

Linkit ja lähteet: https://talojuristit.fi/

Jaa tätä:

Ota yhteyttä Suomen Sisäilmatutkimus Oy:n asiantuntijoihin alla olevasta painikkeesta!