Kuntotutkimuksen hinta

Kuntotutkimuksen hintaan vaikuttavat tutkimuksen laajuus sekä materiaalinäytteiden määrä. Mitä laajempia ja kattavampia tutkimuksia tehdään, sitä enemmän tutkimus kustantaa. Jokainen materiaalinäyte tutkitaan Asumisterveysasetuksen ohjeen mukaisesti Finas- akkreditoidussa laboratoriossa.

Meillä jokainen tarjous räätälöidään vastaamaan asiakkaan tarpeita. Tarjouksemme sisältää aina tarkan erittelyn tutkimuksen sisällöstä sekä kokonaishinnan, mikä kattaa näytteenotot, laboratoriokustannukset, matkan sekä selkeän raportin yhteenvetoineen ja suositukset jatkotoimenpiteistä.

Lisäksi kauttamme asiakas saa kustannusarvion korjauksista sekä korjaustyöselostuksen eli korjaussuunnittelun. Jälkikäteen korjauskustannusarvion ja korjaussuunnittelun tekeminen eri toimijan kanssa tulee asiakkaalle huomattavasti kalliimmaksi.

Apua rahoitukseen