Koulutus

Panostamme jatkuvaan henkilökuntamme kehittämiseen ja kouluttaudumme säännöllisesti kohdennetuilla koulutuksilla.

Pyrimme olemaan ajantasaisen tutkimustiedon huipulla ja sitä varten teemme koko henkilökuntamme kanssa kovasti töitä.

Järjestämme myös itse koulutuksia, tapahtumia ja tietoiskuja koskien etenkin sisäilmaongelmia, mutta myös esim. kemikaali- ja sähköyliherkkyyttä.

Kevään 2021 koulutuspäivät järjestettiin tänä vuonna Espoossa. Koulutuspäivistä saatu palaute oli erittäin positiivista. Esitelmien aihealueet koskivat kattavasti sisäilmaongelmia, ongelmien tutkimista ja ratkaisumalleja. Kaikki osallistujat olivat jo pitkään alalla työskennelleitä sisäilmatutkimuksen ammattilaisia, joten keskustelua riitti.

Yhteistyö eri yritysten välillä tiivistyi ja saimme kaikki varmaankin tämän hetken viimeisintä tietoa sisäilmatutkimuksesta ja -tutkimuksen kehittymisestä. Alan jatkuvasti kehittyvässä ympäristössä oli yhteistyön syventäminen eri osapuolten kesken selvästi eniten keskustelua herättänyt aihealue.

Koulutuspäivien yhteydessä saimme myös rekrytoitua jo entuudestaan vahvaan tiimiimme uusia huippuosaajia.

Lämmin kiitos kaikille esitelmien pitäjille, jotka mahdollistitte näiden päivien järjestämisen.