Merkkiainekokeet ja ilmavuototutkimukset

Sisäilmaongelmien yhtenä yleisimpänä syynä ovat rakenteiden ilmavuodot ja ilmavuotojen kautta tapahtuva epäpuhtauksien esim. mikrobien pääsy rakenteista sisäilmaan. Ilmavuotoja voidaan tutkia merkkiainekokeella, missä tutkittavaan tilaan, esim. asuntoon tai toimistoon tehdään alipaine ja merkkiainekaasua syötetään rakenteen sisään. Mittalaitteisto havaitsee vuotavan merkkianeen. Laitteisto on hyvin herkkä havaitsemaan pienimmätkin vuotokohdat, joten menetelmä soveltuu hyvin vuotokohtien paikannuksiin ja tiivistyskorjausten jälkitarkistuksiin.

Käytössämme ovat nykyaikaiset mittalaitteistot ja pätevä henkilökunta.

Merkkiainekoe on tarkin menetelmä vuotokohtien paikannukseen. Rakenteisiin syötetään merkkiainekaasua, jota sitten mitataan analysaattorilla. Mitattava tila yleensä alipaineistetaan. Mittalaitteisto on hyvin herkkä havaitsemaan pienimmätkin vuotokohdat, joten menetelmä soveltuu korkeaa tarkkuutta vaativiin kohteisiin, kuten tiivistyskorjausten esitutkimuksiin ja jälkitarkistuksiin.

Merkkiainekoe tehdään RT-ohjeen mukaisesti (RT 14-11197 Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastelu merkkiainekokein). Merkkiainekokeessa rakenteisiin syötetään merkkiainekaasua joko rakenteen toiselta puolelta tai porattavien syöttöreikien kautta. Merkkiaineena käytetään typpi-vetyseosta, jossa on typpeä 95% ja vetyä 5%. Mittari havaitsee vuotokohdista läpi pääsevän vedyn. Typpeä käytetään vain laimentamaan vetypitoisuutta, jolloin ei ole syttymis- tai räjähdysvaaraa.

Tiiviysmittaus merkkiainekokein tehdään usein kosteus- ja sisäilmateknisten kuntotutkimusten yhteydessä sekä ennen tiivistyskorjauksia, jotta korjaukset saadaan kohdistettua oikein.

Laadunvarmistuksena merkkiainekokeet tehdään vielä korjausten jälkeen. Useimmiten tutkittava kohde on alapohja ja sen liitokset, sillä maapohjasta nousee radonia ja mikrobeita. Myös seinärakenteita tai yläpohjaa voidaan tutkia.