Rakennetutkimukset

Rakenteen kunto ei aina näy päälle päin, vaan sen selvittämiseksi tulee tehdä rakennetutkimuksia, missä rakenteita avaamalla päästään fyysisesti näkemään ja koskemaan rakenteiden sisään.

Rakenteiden kunto selviää tarkasti vain avaamalla rakenteita. Rakenteiden tutkimukset ja avaukset tehdään aina kohdennetusti ja siinä tärkeässä roolissa ovat sekä olemassa olevat rakennepiirustukset että rakenteiden tutkijan kokemus, ammattitaito ja tietämys kyseisen aikakauden rakenteista.

Ennen rakenteiden aukaisua teemme aina riskirakennekartoituksen, aistinvaraiset havainnot ja kosteuskartoituksen, jolloin rakennetutkimuksesta saadaan mahdollisimman suurella todennäköisyydellä juuri se tieto mitä haetaan.

Rakenneavauksissa selvitetään rakennekerrokset, rakenteen fysikaalinen toiminta, tarkastushetken kosteustilanne ja rakenteen kunto aistinvaraisesti havainnoituna.

Rakenneavauksista voidaan lisäksi ottaa materiaalinäytteitä mikrobianalyysin suorittamiseksi tai esim. lattiasienen toteamiseksi.

Rakenneavauksista tehdyt havainnot ovat tärkeitä myös korjaussuunnittelun kannalta, sillä usein piirustuksissa esitetyt rakennepaksuudet ja -ratkaisut eivät välttämättä pidä paikkaansa.