• Suomen Sisäilmatutkimus Oy
  Selvitämme sisäilmaongelmia
  Tutkimme sisäilman laatua asunnoissa, työpaikoilla, toimistoissa, kouluissa sekä teollisuuden eri aloilla, eli siellä missä ihmiset oireilevat.
 • Päämäärämme
  Raikas ja puhdas sisäilma
  Huono sisäilma vähentää viihtyisyyttä ja alentaa työtehoa, mutta voi aiheuttaa myös terveyshaittoja, jopa sairastuttaa vakavasti.
 • Sisäilman laatu
  Suomen Sisäilmatutkimus Oy on alan asiantuntija
  Tutkimme, otamme näytteet, testaamme ja annamme ohjeet korjaamiseen.

RAKENNETUTKIMUKSET

Rakenteen kunto ei aina näy päälle päin, vaan sen selvittämiseksi tulee tehdä rakennetutkimuksia, missä rakenteita avaamalla päästään fyysisesti näkemään ja koskemaan rakenteiden sisään.

Rakenteiden kunto selviää tarkasti vain avaamalla rakenteita. Rakenteiden tutkimukset ja avaukset tehdään aina kohdennetusti ja siinä tärkeässä roolissa ovat sekä olemassa olevat rakennepiirustukset että rakenteiden tutkijan kokemus, ammattitaito ja tietämys kyseisen aikakauden rakenteista.

Ennen rakenteiden aukaisua teemme aina riskirakennekartoituksen, aistinvaraiset havainnot ja kosteuskartoituksen, jolloin rakennetutkimuksesta saadaan mahdollisimman suurella todennäköisyydellä juuri se tieto mitä haetaan.

Rakenneavauksissa selvitetään rakennekerrokset, rakenteen fysikaalinen toiminta, tarkastushetken kosteustilanne ja rakenteen kunto aistinvaraisesti havainnoituna.

Rakenneavauksista voidaan lisäksi ottaa materiaalinäytteitä mikrobianalyysin suorittamiseksi tai esim. lattiasienen toteamiseksi.

Rakenneavauksista tehdyt havainnot ovat tärkeitä myös korjaussuunnittelun kannalta, sillä usein piirustuksissa esitetyt rakennepaksuudet ja -ratkaisut eivät välttämättä pidä paikkaansa.

rakennetutkimus1 rakennetutkimus2 rakennetutkimus3