Suomen Sisäilmatutkimus Oy
Selvitämme sisäilmaongelmia

Tutkimme sisäilman laatua asunnoissa, työpaikoilla, toimistoissa, kouluissa sekä teollisuuden eri aloilla, eli siellä missä ihmiset oireilevat

Päämäärämme
Raikas ja puhdas sisäilma

Huono sisäilma vähentää viihtyisyyttä ja alentaa työtehoa, mutta voi aiheuttaa myös terveyshaittoja, jopa sairastuttaa vakavasti.

Sisäilman laatu
Suomen Sisäilmatutkimus Oy on alan asiantuntija

Tutkimme, otamme näytteet, testaamme ja annamme ohjeet korjaamiseen.

previous arrow
next arrow
Slider

PAINE-EROMITTAUKSET

Ilma siirtyy rakennuksen rakenteista sisään ja ulos pääosin ulko- ja sisäilman paine-erojen vaikutuksesta. Samalla ilman mukana siirtyy epäpuhtauksia, mitkä voivat aiheuttaa sisäilmaongelmaa.

Rakenteissa olevien epäpuhtauksien sisäilmaan kulkeutumisen osoittamiseksi selvitämme tarvittaessa rakennuksessa vallitsevia painesuhteita ja rakennuksen sisä- ja ulkoilman välisiä paine-eroja. Jatkuvatoimisella paine-eromittauksella pystymme selvittämään rakennuksen eri osien paine-erot reaaliaikaisesti vaikkapa minuutin välein tietoa kerättynä.

Jatkuvatoimisten mittausten tavoitteena on tuottaa reaaliaikaista informaatiota keskitetysti samaan järjestelmään. Tieto välittyy pilveen ja on koko mittauksen ajan reaaliaikaisesti käytettävissä. Kertyvästä mittaustiedosta voidaan havaita esimerkiksi toistuvia muutoksia.

Paine-eromittaukseen voidaan liittää mukaan myös sisäilman lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja hiilidioksidipitoisuuden mittaukset.

Jatkuvatoimisen mittauksen kesto on yleensä 1-2 viikkoa, mutta tarpeen vaatiessa tietoa voi kerätä pidemmältäkin ajalta. Väliraportteja voidaan toimittaa sovitun aikataulun mukaisesti.

paine-eromittaukset