Kosteuskartoitukset
ja -mittaukset

Pintakosteuskartoitus

Pintakosteuskartoituksessa rakenteiden kosteutta havainnoidaan rakenteen pinnalla pintakosteudenosoittimella, mikä oikein käytettynä on hyvä apuväline arvioimaan rakenteen sen hetkistä kosteusjakautumaa.

Pintakosteuskartoitus on aina vain suuntaa antava menetelmä, minkä perusteella voidaan tehdä päätelmiä mahdollisesti tarvittavista tarkemmista tutkimuksista.

Kosteusmittaus rakenteista

Rakenteiden kosteutta mitataan rakenteen sisältä porareikämittauksilla. Betonirakenteen kosteuspitoisuuden selvittämiseen voidaan käyttää myös hieman hankalampaa näytepalamenetelmää.

Viiltomittauksia voidaan suorittaa esimerkiksi muovimaton alapuolisen lattiarakenteen kosteuspitoisuuden selvittämiseksi.

Puurakenteista kosteutta mitataan ns. piikkimittauksella, joka ilmaisee kosteuden painoprosentteina.

Kumpikin edellä mainittu kosteustekninen selvitys kertoo kuitenkin aina vain tarkasteluhetken tilanteen ja siten esim. vanhat ja jo kuivuneet kosteusvauriot eivät tule näissä kartoituksissa tai mittauksissa esille.