• Suomen Sisäilmatutkimus Oy
  Selvitämme sisäilmaongelmia
  Tutkimme sisäilman laatua asunnoissa, työpaikoilla, toimistoissa, kouluissa sekä teollisuuden eri aloilla, eli siellä missä ihmiset oireilevat.
 • Päämäärämme
  Raikas ja puhdas sisäilma
  Huono sisäilma vähentää viihtyisyyttä ja alentaa työtehoa, mutta voi aiheuttaa myös terveyshaittoja, jopa sairastuttaa vakavasti.
 • Sisäilman laatu
  Suomen Sisäilmatutkimus Oy on alan asiantuntija
  Tutkimme, otamme näytteet, testaamme ja annamme ohjeet korjaamiseen.

KOSTEUSKARTOITUKSET JA -MITTAUKSET

Pintakosteuskartoitus

Pintakosteuskartoituksessa rakenteiden kosteutta havainnoidaan rakenteen pinnalla pintakosteudenosoittimella, mikä oikein käytettynä on hyvä apuväline arvioimaan rakenteen sen hetkistä kosteusjakautumaa.

kosteuskartoitukset2Pintakosteuskartoitus on aina vain suuntaa antava menetelmä, minkä perusteella voidaan tehdä päätelmiä mahdollisesti tarvittavista tarkemmista tutkimuksista.

Kosteusmittaus rakenteista

Rakenteiden kosteutta mitataan rakenteen sisältä porareikämittauksilla. Betonirakenteen kosteuspitoisuuden selvittämiseen voidaan käyttää myös hieman hankalampaa näytepalamenetelmää.

Viiltomittauksia voidaan suorittaa esimerkiksi muovimaton alapuolisen lattiarakenteen kosteuspitoisuuden selvittämiseksi.

Puurakenteista kosteutta mitataan ns. piikkimittauksella, joka ilmaisee kosteuden painoprosentteina.

Kumpikin edellä mainittu kosteustekninen selvitys kertoo kuitenkin aina vain tarkasteluhetken tilanteen ja siten esim. vanhat ja jo kuivuneet kosteusvauriot eivät tule näissä kartoituksissa tai mittauksissa esille.

kosteuskartoitukset1