Suomen Sisäilmatutkimus Oy
Selvitämme sisäilmaongelmia

Tutkimme sisäilman laatua asunnoissa, työpaikoilla, toimistoissa, kouluissa sekä teollisuuden eri aloilla, eli siellä missä ihmiset oireilevat

Päämäärämme
Raikas ja puhdas sisäilma

Huono sisäilma vähentää viihtyisyyttä ja alentaa työtehoa, mutta voi aiheuttaa myös terveyshaittoja, jopa sairastuttaa vakavasti.

Sisäilman laatu
Suomen Sisäilmatutkimus Oy on alan asiantuntija

Tutkimme, otamme näytteet, testaamme ja annamme ohjeet korjaamiseen.

previous arrow
next arrow
Slider

KORJAUSTEN JÄLKISEURANTA

Korjausten jälkiseurannan tarkoituksena on parantaa rakennuksen käyttäjien sekä omistajien luottamusta. Lisäksi arkistoitavalla laadunvarmistusasiakirjalla on tarkoituksena toimia todentamisvälineenä suoritettujen korjausten jälkiselvittelyssä useamman vuoden päästä korjauksesta ja näin ollen mahdollisesti seuraten korjausten laatua ja rakenneratkaisujen tai mahdollisten tiivistyskorjausten pitkäikäistä teknistä ikää.

korjausten jalkiseurantaRemonttialueen hyväksytyn luovutuksen ja tilojen siivouksen jälkeen on tärkeä seurata korjauksen onnistumista konkreettisesti. Mikäli tutkimus-/selvitysvaiheessa on haittatekijät kartoitettu oikein, niin tarpeen vaatiessa voidaan käyttää sisäilmamittauksia korjausten onnistumisen toteamisessa. Mikään yksittäinen mittaus ei kuitenkaan todenna tai poissulje korjausten onnistumista.

Ajatuksena onkin yhdistää korjausten jälkeinen oireseuranta ja sisäilmamittaukset.

Suoritamme jälkiseurantaa ainoastaan kohteissa, missä olemme toimineet myös korjaustöiden valvojina.