Käyttäjäkyselyt

Ennen varinaisia tutkimuksia ja mahdollisen tutkimussuunnitelman tekemistä pyrimme tarvittaessa kokoamaan käyttäjien havainnot rakennuksen ongelmista. Tietojen avulla pystymme muodostamaan yleiskuvan tilanteesta ja paremmin kohdentamaan tutkimukset oikein ja oikeisiin tiloihin.

Suppeimmillaan kysely on vain käyttäjien haastattelu ja taas isommissa kohteissa voidaan kysely järjestää nettipohjaisena tai paperiversiona.

Kyselyssä ei kysytä niinkään tarkkaan käyttäjien kokemista oireista, vaan pyritään yleisellä tasolla pyytämään tietoa ongelmalliseksi koetuista huoneista / tiloista. Kyselyyn vastataan anonyymisti ja me huolehdimme vastaajien tieto- ja yksityisyydensuojasta.

Kauttamme voi pyytää myös sisäilmasto- ja oirekyselyn, mutta ne järjestetään yhteistyötahojemme toimesta pätevän työterveyslääkärin ollessa mukana.