Suomen Sisäilmatutkimus Oy
Selvitämme sisäilmaongelmia

Tutkimme sisäilman laatua asunnoissa, työpaikoilla, toimistoissa, kouluissa sekä teollisuuden eri aloilla, eli siellä missä ihmiset oireilevat

Päämäärämme
Raikas ja puhdas sisäilma

Huono sisäilma vähentää viihtyisyyttä ja alentaa työtehoa, mutta voi aiheuttaa myös terveyshaittoja, jopa sairastuttaa vakavasti.

Sisäilman laatu
Suomen Sisäilmatutkimus Oy on alan asiantuntija

Tutkimme, otamme näytteet, testaamme ja annamme ohjeet korjaamiseen.

previous arrow
next arrow
Slider

KÄYTTÄJÄKYSELYT

Ennen varinaisia tutkimuksia ja mahdollisen tutkimussuunnitelman tekemistä pyrimme tarvittaessa kokoamaan käyttäjien havainnot rakennuksen ongelmista. Tietojen avulla pystymme muodostamaan yleiskuvan tilanteesta ja paremmin kohdentamaan tutkimukset oikein ja oikeisiin tiloihin.

kayttajakyselytSuppeimmillaan kysely on vain käyttäjien haastattelu ja taas isommissa kohteissa voidaan kysely järjestää nettipohjaisena tai paperiversiona.

Kyselyssä ei kysytä niinkään tarkkaan käyttäjien kokemista oireista, vaan pyritään yleisellä tasolla pyytämään tietoa ongelmalliseksi koetuista huoneista / tiloista. Kyselyyn vastataan anonyymisti ja me huolehdimme vastaajien tieto- ja yksityisyydensuojasta.

Kauttamme voi pyytää myös sisäilmasto- ja oirekyselyn, mutta ne järjestetään yhteistyötahojemme toimesta pätevän työterveyslääkärin ollessa mukana.