Suomen Sisäilmatutkimus Oy
Selvitämme sisäilmaongelmia

Tutkimme sisäilman laatua asunnoissa, työpaikoilla, toimistoissa, kouluissa sekä teollisuuden eri aloilla, eli siellä missä ihmiset oireilevat

Päämäärämme
Raikas ja puhdas sisäilma

Huono sisäilma vähentää viihtyisyyttä ja alentaa työtehoa, mutta voi aiheuttaa myös terveyshaittoja, jopa sairastuttaa vakavasti.

Sisäilman laatu
Suomen Sisäilmatutkimus Oy on alan asiantuntija

Tutkimme, otamme näytteet, testaamme ja annamme ohjeet korjaamiseen.

previous arrow
next arrow
Slider

HOME- JA MIKROBITUTKIMUKSET

Home- ja mikrobitutkimukset ovat aina mukana rakennuksen laajemmassa sisäilma- ja kosteusteknisessä tutkimussa tai tämä tutkimus voidaan tehdä erillisenä, jos on syytä epäillä, että rakennuksessa oleva poikkeava haju tai ihmisten oireilu on mikrobiperäistä.

Jos rakennuksen käyttäjillä on hengitystieoireita, usein toistuvia korva- tai silmätulehduksia, normaalista poikkeavia iho-oireita, kurkun käheyttä tai pitkittynyttä flunssaa ja samalla epäillään rakennuksessa olevan ongelmia, voi hyvinkin olla, että mikrobitutkimuksilla päästään lähemmäksi ongelman ratkaisua.

Nämä edellä mainitut oireet ovat melko tyypillisiä ongelmia, kun kyseessä on kosteusvaurio-rakennusten tavanomaisesta poikkeava mikrobialtistus.

Kun epäilys sisäilman mikrobiongelmasta on herännyt, tulee arvioida, millä tutkimusmenetelmillä asia saadaan selvitettyä tehokkaimmin. Home- ja mikrobitutkimus voidaan tehdä sisäilmasta tai rakennusmateriaaleista.

Yksistään sisäilman mikrobimittauksissa todettujen poikkeavien tulosten perusteella ei voida sanoa, ovatko mikrobit peräisin rakenteiden mikrobivaurioista vai jostakin tavanomaisesta lähteestä, kuten vaikkapa polttopuista tai kukkamullasta. Sisäilman mikrobinäytteiden etuna on kuitenkin se, että rakenteita ei avata eli kaikki rakenteet pysyvät vielä ehjinä, koska näytteet kerätään sisäilmasta.

Materiaalinäytteissä taas haasteita on siinä, että näyte on hyvin paikallinen ja kertoo vain näytteenottomateriaalin mikrobipitoisuuden ja materiaalinäytteenotossa joudutaan yleensä aina rakenteita avaamaan eli rikkomaan.

home mikrobitutkimus1 home mikrobitutkimus2