ilma

Korjausrakennuttaminen ja valvonta

Suunnittelemme eri-ikäisen rakennuskannan korjaukset vaativista peruskorjauksista pienehköihin ylläpitokorjauksiin.

Kaikessa korjaussuunnittelussa kantava ajatus on korjaustoimenpiteiden oikea-aikaisuus ja korjaustoimenpiteiden sovittaminen kiinteistön elinkaareen, jolloin ylihintaiset ja ennenaikaiset korjaustoimenpiteet ja tarpeettomat kustannukset vältetään. Kaikkien korjaussuunnitelmien pohjana on tieto valittavien ratkaisujen pitkäaikaiskestävyydestä ja kustannuksista rakennusvaiheessa sekä odotettavissa olevat käyttöiät, jolloin voidaan valita kiinteistön elinkaaren kannalta edullisimmat ratkaisut. Apuna korjaushankkeiden suunnittelussa voidaan hyödyntää peruskuntoarviota.

Korjaussuunnittelijalle arvokasta tietoa tuottaa korjaushankkeiden rakennuttaminen ja valvonta, jolloin mahdolliset työnaikaiset vaikeudet kyetään huomioimaan jo suunnitteluvaiheessa. Suunnitellut korjaustoimenpiteet on voitava toteuttaa ja työn sisällön täytyy olla määritelty jo urakkasopimusta solmittaessa.

Korjaussuunnitteluprosessi alkaa perustietojen keräämisellä korjattavista rakenteista, niiden vaurioiden aiheuttajista ja vaurioitumisasteesta, joka useissa tapauksissa vaatii kuntotutkimuksen.

Hoidamme tarvittaessa koko korjaushankkeen projektinjohdon, rakennuttamisen ja rakennustyön aikaisen työmaavalvonnan. Vuosien mittaisen kokemuksemme korjaushankkeiden suunnittelusta, valvonnasta ja rakennuttamisesta mahdollistaa useimpien ongelmien välttämisen jo suunnittelu- ja rakennuttamisvaiheessa.

Rakennuttamisessa käytämme apuna arkkitehtejä ja LVISA -tekniikkaan perehtyneitä pitkäaikaisia yhteistyökumppaneitamme.

Rakennustyön aikaisella valvonnalla varmistetaan sovitun laatutason saavuttaminen ja varmistetaan hankkeen sujuva eteneminen. Korjausrakennushankkeissa tyypillisesti esiintyvä lisä- ja muutossuunnittelu liittyy kiinteästi valvontatehtäviin.

Rakennusvalvonnan meillä hoitaa aina rakennustekniikan DI ja pätevöitynyt rakennusvalvoja (FISE:n pätevyys).

Suomen Sisäilmatutkimus Oy

Pereentie 27, Pirkkala

www.suomensisailmatutkimus.fi

etunimi.sukunimi@suomensisailmatutkimus.fi