Sisäilman pienhiukkaset

Usein sisäilmaongelmat yhdistetään kosteuteen, homeeseen ja yleensäkin mikrobikasvustoon ja samalla unohdetaan yksi sisäilmaongelmien aiheuttajista eli pienhiukkaset.

Uusi asumisterveysasetus astui voimaan 15.5.2015 ja siinä määritetään asunnon ja muun oleskelutilan sisäilman pienhiukkaspitoisuudelle raja-arvot. Pienhiukkasten PM2.5 sisäilmapitoisuus 24 tunnin mittauksen aikana saa olla enintään 25 µg/m³.

Rakennusmääräyskokoelmassa D2 ( v. 2012 ) rajoitetaan rakennusten sisäilman pienhiukkaspitoisuutta siten, että pienhiukkasia PM10 saa olla sisäilmassa 24 tunnin mittauksen aikana enintään 50 mg/m³.

Näitä sisäilman pienhiukkasten pitoisuuksia pystytään nykyään mittaamaan ja kun niille on annettu raja-arvot niin asunnoissa kuin työpaikoillakin, voidaan niiden määrälliseen esiintymiseen puuttua ja siten ryhtyä pienhiukkasten aiheuttamien terveyshaittojen alentamiseen.

Suomen Sisäilmatutkimus Oy

Pereentie 27, Pirkkala

www.suomensisailmatutkimus.fi

etunimi.sukunimi@suomensisailmatutkimus.fi